Björnjakt, fyrhjulingar och olaglig mistel


Högre krav på björnjägare

Nu när årets björnjakt är över, har Länsstyrelsen i Gävleborgs län sett att kvaliteten på jägarna borde bli bättre. Flera olyckor har hänt i år, dödsfall och angrepp och de hade kanske kunnat undvikas. Länsstyrelsens viltvårdsnämn rekommenderar därför alla björnjägare att göra ett skytteprov, det så kallade björnpasset.

– Rekommendationen är ett led i arbetet med att öka jägarnas kunskaper om björnjakt och att komma åt problemet med påskjutningar, säger Majvor Westberg – Jönsson, ordförande i Viltvårdsnämnden.

– I år har vi sammanlagt nio fall där det förekommit påskjutning av björn i länet, vilket är en ovanligt hög siffra jämfört med tidigare år, säger Annica Forsberg, rovdjursansvarig.

Fyrhjulingar ger omfattande skador

Örebro län vill uppmärksamma ett växande problem med olovlig körning. Fyrhjulingar har blivit populära för nöjeskörning. Men delar av Bergslagsledens nordliga etapper och Silverleden har fått omfattande skador. Körskador i de värdefulla våtmarkerna i Lokadalen har polisanmälts av markägaren, Karlstad Stift och även av Länsstyrelsen.

Terrängkörning på barmark är, med vissa undantag, generellt förbjuden i hela Sverige, vilket inkluderar markägaren själv. Dispens kan ges om körningen kan ske på ett långsiktigt hållbart sätt men särskilda skäl måste till och körningen får inte påverka känslig natur. Dispens söks hos Länsstyrelsen.

Olaglig mistel ska spåras

Misteln är fridlyst i Sverige men det förekommer olaglig mistelförsäljning. Länsstyrelsen i Västmanlands län kommer därför att i år bedriva en tillsynskampanj i jultider.

Kampanjen riktar sig främst till blomsteraffärer, torghandel och julmarknader. Dessa kommer att slumpmässigt besökas för att ta reda på varifrån misteln kommer.

Det är inte bara mistel utan även lummer som säljs flitigt inför julhelgerna. Lummern är också fridlyst och Länsstyrelsen kommer därför att även kontrollera hur den hamnat på försäljningsstället.