Björngalla från Kina säljs över hela världen
En man tittar på bilden av björnen ”Andrew”, som var den första kragbjörn som räddades undan ett liv i tortyr på en björnfarm i Kina. Februari 2006 dog björnen i levercancer. Björnar lider oerhört på dessa djurfarmer där de får katetrar instoppade i magen för att dränera galla. Gallan används i kinesisk traditionell medicin. (Foto: AFP/ Liu Jin)


Björngalla som tillverkas under grymma förhållanden i Kina har påträffats i affärer som säljer traditionell kinesisk medicin i USA, Kanada, Japan, Taiwan, Korea, Singapore, Australien och Nya Zeeland, enligt de senaste undersökningarna gjorda av WSPA, The World Society for the Protection of Animals.

Rapporten From Cage to Consumer (från bur till konsument) som publicerades den 12 juni, visar att affärer i alla åtta länderna som granskades erbjöd produkter med björngalla och att de flesta av dessa produkter härstammade från björnfarmer i Kina.


Stort lidande för björnar i Kina

Mer än 7 000 björnar hålls fångna på björnfarmer i Kina och lider av enorma smärtor varje dag när deras galla tappas ur kroppen. Många av björnarna hålls i burar som inte är större än en telefonkiosk och ofta dör björnarna av sjukdomar eller infektioner i öppna sår.

Peter Davies från WSPA kommenterar att undersökningen visar på att björnfarmer ger upphov till olaglig handel och är i sig grymma.

– Dessa resultat är chockerande och bekräftar det vi har misstänkt. I ljuset av dessa bevis yrkar vi på att den kinesiska regeringen tänker om när det gäller björnfarmer och sätter igång en utfasning av björnuppfödningsindustrin i Kina, säger Peter Davies.


Nytt vapen mot björntrafficking

WSPA har tillsammans med Wildlife DNA Services, en specialistorganisation för rättigheter inom djurliv, utvecklat en unik på-platsen-test för björnproteiner i olika produkter. Teknologin i testet är liknande som den som används i graviditetstester och är lätt att använda.

Dessa test provas nu ut av tullen i Australien och i Kanada av Wildlife Enforcement Directorate Environment Canada.

Konsumenter kan också hjälpa till menar Chris Gee, programchef på WSPA.

– Konsumenter kan hjälpa till att få ett slut på björnfarmerna genom att försäkra sig om att inte köpa produkter som innehåller björngalla eller ämnen från någon utrotningshotad art från affärer som säljer kinesiska hälsoprodukter, säger Chris Gee.

WSPA uppger i ett pressmeddelande att de kommer att fortsätta sin kampanj tills man får ett slut på björnfarmerna.

Källa: WSPA – The World Society for the Protection of Animals