Björndjur överlevde rymdresans ultravioletta strålning


Björndjur (kallas även trögkrypare eller tardigrader) kan komma att hjälpa utvecklingen av strålningsterapin. Forskare upptäckte att björndjur som överlevt en rymdresa och utsatts för ultraviolett strålning lyckades reparera sina egna skador trots att de borde ha fått skador på sitt DNA.

Den medicinska forskningen använder sig av björndjur. Det låter inget vidare eftersom det kan få en att tänka på exempelvis en koala. Men björndjuret är ett litet millimeterstort ryggradslöst, flercelligt djur som har varit ute en sväng i rymden och det var inte ensamt.

Det var ekologen Ingemar Jönsson, forskare vid högskolan i Kristianstad, som skickade ut 3 000 av de mikroskopiska björndjuren på en rymdresa, som varade i tolv dagar. Forskarna ville veta om dessa djur kunde överleva i rymdmiljön och vad som händer med dem fysiologiskt.

Nu har det gått nästan ett år sedan de återvände och nu presenteras forskningsresultatet av Ingemar Jönsson och hans forskningskollegor i Stockholm, Stuttgart och Köln. En artikel om detta finns i den internationella tidskriften Current Biology.

Att vara ute i rymdens vakuum innebär extrem uttorkning, men det var inget problem för björndjuren. Den kosmiska strålningen var inte heller något problem, men björndjuren tog skada av rymdens ultravioletta strålning precis som vi människor. Det fanns dock några som överlevde strålningen.

Varför björndjuren har en så exceptionell tolerans blir forskarnas nästa utmaning. Ingemar Jönsson misstänker att de djur som klarade rymdresan ändå fick dna-skador, men att djuren lyckades reparera sina skador.

Det sista är centralt inom det medicinska området, där all kunskap handlar om reparation av skador på arvsmassan. Ta som exempel cancerbehandling med strålningsterapi där även friska celler skadas. I ett pressmeddelande säger Ingemar Jönsson:

– Om man kan dokumentera och visa på att det finns speciella molekyler som är inblandade vid dna-reparation hos flercelliga djur som björndjur, kanske dessa kan få betydelse för utvecklingen av strålningsterapi.

 Bakgrund

Björndjur, kallas också trögkrypare och tardigrader, klarar regelbunden uttorkning och kan förlora nästan allt vatten de bär i kroppen. Vid uttorkning eller nedfrysning går de in i ett vilotillstånd utan ämnesomsättning. När nytt vatten kommer blir de aktiva igen. De finns i nästan alla världens ekosystem.