Bistånd till Krim uteblir
Biståndminister Hillevi Engström. (Foto: Jann Lipka, Riksdagen)


Krimhalvön som annekterats av Ryssland kommer inte att få utbetalt ett förväntat svenskt bistånd på 50 miljoner kronor, uppger TT.

År 2011 initierade Europeiska banken för återuppbyggnad, EBRD, ett projekt som skulle hjälpa myndigheterna på Krim att installera ett fungerande avlopps- och vattenreningssystem.

48 miljoner skulle ha betalats ut till projektet som blivit försenat. En frivilligorganisation som arbetar med miljöfrågor skulle även de ha fått bistånd.

Biståndsminister Hillevi Engström skulle se en utbetalning som ett sätt att legitimera den ryska ockupationsmakten och därmed gynna Ryssland, och, sade hon:

”Det är inte någonting som vi kan acceptera. Vi tycker tvärtom att förhandlingarna ska leda till att de drar sig därifrån.”