Biskop utsedd av Vatikanen gripen
Den 29 juli använde den lokala regeringen i Xiaoshan, i staden Hangzhou, tusentals människor, inklusive militär och polis för att förstöra Dangshan-kyrkan som har en mer än hundraårig historia. Många församlingsmedlemmar skadades och det är fortfarande oklart var många av de arresterade befinner sig. (Foto: Epoch Times)


Den 11 september fördes biskop Wu Qinjing från Zhouzhi-stiftet i Shaanxiprovinsen bort av säkerhetstjänsten. Lokala katoliker sade att Wu är utsedd till biskop av Vatikanen, men inte godkänd av kommunistpartiets myndigheter. Kommunistpartiets tjänstemän har försökt övertala honom att gå med i ”Kinesiska patriotiska katolska sammanslutningen” men Wu vägrade.

Epoch Times intervjuade en man vid namn Zhang, medlem av katolska kyrkan i staden Xingping och en kvinna vid namn Meng, ordförande för katolska kyrkan i Beitati, båda två tillhörande Zhouzhi-stiftet:

– KKP kontrollerar religiösa angelägenheter och det finns ingen trosfrihet i Kina. De verkligt troende måste hålla sina aktiviteter hemliga och underjordiska. De biskopar som utses av KKP tjänar politiska syften, och deras mål går emot Vatikanens, sade de.

En reporter för Epoch Times ringde länskontoret för allmän säkerhet i Zhouzhi. Personen som svarade förnekade att något gripande ägt rum. Zhouzhis religiösa byrå gjorde följande uttalande:

– Vi tog in Wu Qianjing hit för att låta honom studera i några dagar. Så snart han lever upp till våra förväntningar kommer vi släppa honom.

Hoppade över mur för att gripa biskopen

Zhang berättade att runt klockan 22 den 11 september hoppade fler än tio anställda vid Zhoushis säkerhetsbyrå över muren till kyrkan där biskop Wu arbetar och förde bort honom. När Wu frågade polisen varför de grep honom slog de honom i ansiktet.

Dussintals präster och nunnor som var närvarande jagades bort av polisen. Zhang sade att det är illegalt för regeringstjänstemän att slå till mot kyrkor för att gripa människor.

Meng uttryckte sin oro för Wus situation. Hon sade att för tio år sedan hade biskop Fan från Zhoushi-stiftet gripits och injicerats med gift. Han dog ung på grund av detta. Hon hoppas att något liknande inte händer biskop Wu.

Kommunistpartiet lägger sig i religiösa angelägenheter

Zhang berättade att Wu Qinjing utsågs till biskop av Vatikanen i oktober förra året. Hans identitet offentliggjordes dock inte förrän i maj 2006. Sedan maj har han hållit mässa som biskop många gånger.

– Förre biskopen av Xi’an-stiftet, Li Duan, fruktade trakasserier från myndigheterna, så han höll biskop Wus identitet hemlig. Först några dagar innan Li dog, i slutet av maj, tillkännagav kyrkan det [i hemlighet], och ingen offentlig invigningsceremoni hölls, sade Zhang.

Efter att myndigheterna fick reda på att Wu blivit biskop sade de att det var illegalt eftersom Wu inte var utsedd av regeringen. De använde olika taktiker för att övertala och till och med hota Wu att gå med i den officiella ”Kinesiska patriotiska katolska sammanslutningen”, men Wu vägrade, enligt Zhang.

Zhang sade också att den statliga byrån för religiösa angelägenheter är en organisation som övervakar och tyranniserar kyrkan, och tjänar inte alls kyrkan. Därför utsätts riktiga biskopar för det största trycket. Om de närmar sig myndigheterna för mycket kommer de att undergräva kyrkans grundvalar och ett stort antal av de troende kommer att göra uppror mot dem, men om de inte gör det kommer de att utsättas för påtryckningar och till och med frihetsberövas.

KKP:s syfte med att tillsätta biskopar

Zhang sade att KKP:s syfte med att tillsätta sin egna biskopar är att tävla politiskt med Vatikanen, eftersom Vatikanen är den andliga ledaren för katoliker.

Katoliker anser i allmänhet att det att biskopen tillsätts av myndigheterna är ett sätt att använda sig av kyrkans högsta ledarskikt som ett politiskt redskap. I fredstider är det svårt att se deras natur, men vid avgörande ögonblick kommer de avslöja sig genom att kasta av sig kyrkans principer för att gynna makthavarna.

Ingen trosfrihet i Kina

Zhang sade att kinesiska myndigheter har gjort sina egna religiösa termer vilka kräver att religiösa aktiviteter enbart får hållas med regimens erkännande och tillåtelse. Enligt katolsk uppfattning inkräktar detta dock på kyrkans interna frihet.

Zhang sade att landets katoliker befinner sig i en svår situation, men att äkta katoliker inte ger upp, eftersom de drivs av sin tro.

Han sade att den inhemska kyrkan måste upprätthålla sina kontakter med Vatikanen i hemlighet eftersom man fruktar att myndigheterna ska ingripa. Han påpekade att KKP gentemot omvärlden hävdar att man respekterar trosfrihet och mänskliga rättigheter. Allt detta är lögn. Kinesiska människor har ingen trosfrihet alls.

http://www.theepochtimes.com/news/6-9-18/46095.html