Biologisk mångfald ökar direkt vid ekologisk odling
En vacker påfågelsfjäril. (Foto: Luc Viatour / Wikimedia Commons)


Den biologiska mångfalden minskar generellt i Sverige. Men det går att öka artrikedomen genom att ställa om från konventionell till ekologisk odling, säger en forskningsstudie från Uppsala och Lund.

När ett lantbruk inte längre använder kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel och går över till ekologiskt brukande av jorden, kommer den biologiska mångfalden att öka, står det pressmeddelandet. Det är forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala och Lund som har studerat  hur snabbt den biologiska mångfalden reagerar på det förändrade odlingssättet.

Antalet växter och fjärilar mättes på konventionella respektive ekologiska gårdar. Redan efter ett år var artrikedomen av både växter och fjärilar högre på de som infört ekologiskt jordbruk.

På en gård som har bedrivit ekologiskt jordbruk i 25 år var antalet fjärilar i snitt 100 procent fler än på med de som nyligen ställt om sin odling.

Forskarna presenterade sina resultat i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Journal of Applied Ecology: Assessing the effect of the time since transition to organic farming on plants and butterflies.