Biografi först på engelska för att inte begravas
Zhao Ziyangs sekreterare lät sig intervjuas av Epoch Times och sade att han ledde publiceringen av Zhaos bok eftersom det var det sista Zhao bad honom göra. (Foto: Epoch Times)


Tjugo år efter massakern på Himmelska fridens torg och fyra år efter den reformvänlige före detta kinesiske kommunistledaren Zhao Ziyangs död, lyckades Bao Tong, hans sekreterare, publicera hans biografi, ”Prisoner of the State”. Den kom ut precis innan tjugoårsdagen av massakern och en utgåva på kinesiska ska snart komma ut.

I sin intervju med Epoch Times bekräftade Bao bokens autenticitet. Den kom ifrån Zhaos hemliga röstinspelningar från tiden han satt i husarrest.

– Jag kan bekräfta att det är hans (Zhao Ziyangs) röst, sade Bao.

– Bokens publicering har skett under min övervakning.

Bao förklarade även varför han beslutat publicera den engelska versionen av boken först.

– Det beslutades utifrån situationen i Kina. Om den kinesiska utgåvan kommer ut först kunde kommunistpartiet begrava den. Om den engelska versionen kommer först och den får uppmärksamhet av världssamfundet, då kommer även den kinesiska versionen överleva.

Boken kan sammanfattas som två delar, en översyn av Kinas ekonomiska reformer och Zhaos version av historien om massakern. I samband med massakern kastades han ut ur kommunistpartiets ledarskap för att han tog studenternas parti.

Bao menar att den viktigaste delen av boken är Zhaos dom över de ekonomiska reformer den kinesiska regimen genomfört. ”Om man vill uppnå långvarig stabilitet i Kina måste parlamentarisk demokrati förverkligas….Utan detta kommer en marknadsekonomi definitivt leda till korruption.”

Zhao berömde västerländsk parlamentarism som den sanna demokratin. Trots dess brister finns för närvarande inget bättre system, enligt honom.
– En kommunist på över 70 år som efter många års observation kom fram till att Kina borde införa parlamentarisk demokrati av västerländsk modell. Jag anser att detta är hans viktigaste slutsats, sade Bao.

Bao avslöjade även att det var Zhaos sista önskan att boken skulle publiceras, och att han haft denna önskan länge.

– Jag tror att han gjorde ett synopsis 1993 och spelade in det på band 2000. Redan 1992 hade han bett min fru att ge mig ett meddelande när jag fortfarande avtjänade ett sjuårigt fängelsestraff.

Zhao uppmuntrade Bao och sade att fängelset var ett tillfälle att vila och att han sen skulle hjälpa honom publicera en bok. Vid den tiden tänkte Zhao att boken skulle heta ”Ten Years in Beijing”.

Publiceringen av boken försvårades av det faktum att Bao levt under konstant övervakning i Peking sedan han släpptes 1996.

Zhaos band nådde inte fram till Bao förrän efter hans död.

– Jag fick materialet runt 2007 och 2008 och min tanke då var att skynda på arbetet för att publicera den så snabbt som möjligt, sade Bao.
Situationen var dock mycket komplicerad.

Bao sade att det är ett sammanträffande utan särskild innebörd att boken publiceras precis före tjugoårsjubileet av massakern och att de kinesiska ledarna borde fatta ett offentligt beslut om huruvida landets armé någonsin ska användas mot det egna folket igen.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/16993/