Biografer i Sverige kan få stänga igen
Även i Danmark hotas biograferas överlevnad. Hur det kommer att se ut i andra länder återstår att se. Här visar en kameramaskinist från Afghanistan sin film på en 35 mm projektor den 19 september i Kabul. (Foto: Manan Vatsyayana/AFP)


Om inte statens stöd för digitalisering av biografer kommer att ske i tid kan flera av landets biografer få slå igen. Digitaliseringen av landets biografer har länge varit en levande fråga. Nu under 2011 och 2012 är det meningen att digitaliseringen ska komma i gång på allvar.

Ny dyr utrustning behövs för att alla biografer i Sverige i framtiden ska kunna visa film. Den nya tekniken kallas 2K och visar filmer från hårddisk.

Tekniken är dyr och biograferna behöver ekonomiskt stöd för att klara förändringen. Ett stöd på 60 miljoner kronor är beslutat från Kulturdepartementet.

Problemet är att investeringsstödet behövs nu och inte om 2 år som Kulturdepartementet har beslutat. Pengarna kommer att vara tillgängliga först 2012 och ska delas ut under fyra år med en summa på 15 miljoner per år.

I ett öppet brev till kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth från Folkets Hus och Parket, Bygdegårdarnas Riksförbund och Våra Gårdar, uttrycks kritiks mot den långsamma agendan vad gäller det ekonomiska stöd från regeringen som har utlovats på 60 miljoner kronor. Dessa organisationer företräder tillsammans  mer än 300 svenska biografer ute i landet.

Redan i dag har det märkts att digitaliseringen av film börjar påverkar våra biografer ute i landet. Folkets Hus och Parkers kulturchef Gunno Sandahl säger i ett inslag i Aktuellt, SVT:

– Många biografer i dag står utan aktuell film och det blir bara värre och värre.

Kulturminister Lena Andersson-Liljeroth säger till Aktuellt att de grundar sitt beslut  på det underlag de fått från Svenska Filminstitutet.

-Vi har tagit in ett underlag från Filminstitutet där de bedömer hur den här satsningen kommer att fungera, och då har man trott att att det kommer att ske egentligen först 2012.