Bindande EU-miljömål i sikte
Sverige, Danmark, Storbritannien, Italien och Portugal backar upp EU-ordföranden och Tysklands förbundskansler Angela Merkel:s (V) tvingande mål om förnybar energi, under EU-toppmötet i Bryssel som påbörjades igår, den 8 mars 2007. Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och utrikesminister Carl Bildt (H) var på plats. (Foto: AFP /John Thys)


Flera skeptiska EU-länder kan vända och godta bindande EU-mål för ökad användning av förnybar energi.

Förutsättningen är att de får svängrum om vad som ska uppnås utifrån sina förutsättningar.

-Tyskland kommer att föreslå bindande mål, sade statsminister Fredrik Reinfledt efter den inledande diskussionen om energi- och utsläppsmål på EU-toppmötet i Bryssel.

Sverige, Danmark, Storbritannien, Italien och Portugal backar upp EU-ordföranden och Tysklands förbundskansler Angela Merkel för att EU ska ta tvingande mål för ökad användning av sol-, vind-, vatten- och biokraft. Förslaget är att 20 procent av EU:s energibehov ska klaras med förnybar energi 2020.

-Det är väldigt viktigt för att kunna växla in förnyelsebar energi, enligt Reinfeldt.

En EU-diplomat som följde kvällens diskussion gör bedömningen att även de mest skeptiska länderna kan acceptera bindande mål. Villkoren är att de får försäkringar om svängrum om vad som ska uppnås, utifrån varje lands förutsättningar att kunna dra nytta av förnybar energi.

Begreppet bindande kan med andra ord bli en tolkningsfråga när detaljerna för vad länderna måste göra ska mejslas ut.

Energi och klimat

Det är energi- och klimatpolitik för hela slanten, nästan, när EU-ländernas 27 stats- och regeringschefer träffas på toppmötet, som avslutas på fredagen.

Trots kritik från miljörörelsen att målen är för låga, bland annat för att minska utsläppen av växthusgaser, kan de bli svåra att enas om inför fredagens avslutning.

-Vi måste tänka stort, men samtidigt vara realistiska, sade Merkel som beskrivit de tänkta målbesluten som de första i en lång plågsam kamp mot växthuseffekten.

I dag står det förnybara för 6,5 procent av EU:s energianvändning.

Runt 30 procent av Sveriges energianvändning försörjs av förnybara energikällor, i Danmark är siffran 21 procent.

Men Lettland, med 36 procent förnybar energi, anser sig inte klara kravet på sikt eftersom landet vill minska importen av rysk vattenkraftsel. Frankrike, Tjeckien, Slovakien, Polen och Lettland och Litauen är tveksamma till bindande mål nu.

Kärnkraftvänligt Frankrike

Frankrike har lagt ett eget förslag om ett mål för energiteknik med låga utsläpp av koldioxid. Detta som ett sätt att säkra en framtid för kärnkraften. Fransmännen vill att sådan teknik ska räknas in i ett övergripande mål där också förnybar energi finns med. Men det avvisar Angela Merkel.

Fredrik Reinfeldt driver samma linje.

-När vi diskuterar förnybar energi ska vi hålla kärnkraften borta. Men kärnkraften är när den ersätter kol, gas och olja ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser, säger han.

Övriga mål blir mindre svåra för toppmötet att säga ja till. Ett är att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent, och med 30 procent till 2020 om länder som USA, Indien och Kina ansluter.

Lars Larsson/TT P O Lindström/TT