Biltrafiken minskar i Sverige
Bilkörningen minskar i Sverige. (Foto: Patrick Bernard/ AFP)


En undersökning som Statoil gjort visar på minskad biltrafik på svenska vägar. I fjol körde svensken i genomsnitt 1453 mil, vilket är en minskning med 4,3 procent jämfört med året innan. Södertälje är den kommun där bilkörningen minskat mest, räknat i körsträcka per bil, medan invånarna i Dorotea bröt trenden och körde mer bil under 2009.

I storstadsområdena har man satsat på trängselskatt och kollektivtrafiklösningar. I Göteborgs kommun minskade bilresorna med 1,7 procent förra året, medan cykelresorna ökade med 4 procent. Enligt Göteborgs Stads hemsida har biltrafiken i staden inte varit så låg som 2009 sedan trafikmätningarna började 1970.

Miljödebatten gör att människor i högre grad fattar miljömedvetna beslut, som till exempel att köra mindre bil, men även ekonomiska aspekter får svensken att lämna bilen hemma.

− 2009 var andra året i rad som biltrafiken minskade i Göteborg. Vi har inte gjort någon enkätundersökning men man får väl anta att den minskade biltrafiken är en spegling av samhället. Eventuella orsaker till minskningen kan vara till exempel arbetslösheten, konjunkturnedgången och höga bensinpriser, säger Trafikkontorets HansErik Svensson till Epoch Times.

Trafikkontoret
i Göteborg uppmanar folk till alternativa resesätt genom bilcoaching.
– Generellt sett vill vi att folk åker kollektivt eller cyklar. När man har bil är det lätt hänt att man inte ser några andra alternativ, men man måste inte ta bilen hela vägen – man kan till exempel ta bilen till en pendelparkering och åka kollektivt därifrån eller cykla till spårvagnen, säger HansErik.

Riksdagen betonar vikten av information till bilister hur man kör sparsamt i sin nya klimatstrategi. Statoil har listat elva körtips för ”snålare och smartare körning”:

1. Håll koll framåt – planera!
2. Växla upp tidigt – kör på så hög växel som möjligt
3. Kör med jämnt gaspådrag – håll hastighetsgränserna
4. Släpp gasen – motorbromsa
5. Rulla utför – håll jämn gas uppför
6. Håll rätt tryck i däcken
7. Av med takboxen och takräcket
8. Använd motorvärmare
9. Kör inte på tomgång
10. Serva bilen regelbundet
11. Stäng av klimatanläggningen när den inte behövs.