Billström: EU måste ta ansvar
Barn till flyktingar från Irak väntar på sina föräldrar i ett läger i Rafha, Saudarabien. (Foto: AFP/Hani Al-Obeidi)


Sverige tar emot en proportionellt större andel asylsökande från Irak än andra europeiska länder. Nu efterlyser migrationsminister Tobias Billström (m) och EU-minister Cecilia Malmström (fp) ett ökat ansvar från EU:s medlemsländer.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Billström och Malmström att ”det måste finnas en solidaritet mellan EU:s medlemsländer så att vi blir fler som delar på ansvaret för att erbjuda skydd för flyktingar”.

Ministrarna påpekar vikten av gemensamma regler för EU-länderna och framhåller målsättningen att ha ett gemensamt asylsystem 2010.

Sverige kommer också att se över vilka möjligheter det finns att använda den av EU inrättade flyktingfonden för att täcka ökade åtaganden. Fonden har tillkommit för att underlätta medlemsländernas flyktingmottagande.