Bill Gates förutsägelser från 1999 - dagens verklighet
(Foto: AFP/Getty Images)


Bill Gates är en av vår tids mest framgångsrika person. I sin bok ’Business at the Speed of Thought’ som publicerades1999 gjorde han en rad förutsägelser. I stort sett alla av Gates förutsägelser i boken handlade om teknik.

Det har visat sig att han fått rätt i många fall.

Markus Kirjonen som studerar vid Aalto-universitetet i Finland skriver på sin hemsida att Gates beskriver hur informationssystem, Internet och teknik skulle förändra företagens verksamhet. Han gjorde också otroligt korrekta prognoser, varav de flesta redan har blivit stora branscher. Smarta telefoner, smarta hem, sociala nätverk och en rad andra användningsområden för Internet varav några ännu inte har utvecklats.

Nedan följer några av dem:

1. Han förutsåg att det skulle komma automatiska prisjämförelser som gjorde det mycket lättare att hitta de bästa priserna på varor och tjänster.

2. Han förutsåg att vi skulle betala räkningar, hantera vår ekonomi och kommunicera med läkare via Internet.

3. Han förutsåg att människor hela tiden skulle bära med sig små enheter för att alltid kunna vara kontaktbara och göra affärer.

4. Han förutsåg att människor skulle diskutera pågående sportevenemang på nätet samtidigt som de tittade på dem.

5. Han förutsåg att människor skulle hitta jobb via nätet genom att beskriva sina intressen och speciella kunskaper.


Fler kan hittas på Kirjonens

Artikel översatt från Epoch Inspired