Bildt vill ha lag om krishjälp
Carl Bildt. (Foto: AFP/Sven Nackstrand)


Utrikesminister Carl Bildt efterlyser nya lagar för hur staten ska agera när svenskar hamnar i katastrofsituationer utomlands. ”Det är uppenbart att vi behöver klarare regler” säger Bildt mot bakgrund av t ex tsunamin.

Nästa år kan en ny lag slå fast vilken hjälp man kan förvänta sig av staten.

”Det är uppenbart att vi behöver klarare regler. Och vår avsikt är därför att tillsätta en utredning för att gå igenom hela frågan och se vad som kan behöva göras”, skriver Bildt via e-post till TT.

Utrikesministern anser att det ”på sina håll” har skapats bilden av att så fort det händer svenskar någonting utomlands, så ligger hela ansvaret för att reda upp situationen på staten.

”Så är det självfallet inte. Inte minst alla de som på ambassader och andra ställen arbetar med dessa frågor har sagt att det behövs klarare regler”, skriver Bildt.

UD finslipar nu direktiven till utredaren. Tidigast 2008 kan en ny lag bli verklighet.

Frågorna hamnade i fokus efter massevakueringen av svenskar från flodvågskatastrofen i Thailand 2004 och sommarens krig i Libanon. En opinionsundersökning som UD lät göra visar att framförallt unga män har orealistiska förväntningar på vilken hjälp de kan få från Sverige om de hamnar i klistret utomlands. Sveriges Radios Ekoredaktion rapporterar att allt fler chansar på att resa i väg utan att vara ordentligt försäkrade.

I dag kan utsatta exempelvis låna pengar av staten, men det kräver en viss byråkrati. Departementsrådet Fredrik Jörgensen menar att de nuvarande reglerna inte fungerar om man har exempelvis 700 personer som väntar på evakuering efter ett krigsutbrott.

– Det går inte att upprätthålla ett sådant system av rent praktiska skäl. Då kanske man bör ha inskrivet i lag att staten ska ta kostnaden eller inte, säger han till TT.

När UD evakuerar förväntas i princip resenären betala själv. Under Libanonkrisen gjordes undantag från reglerna. Kostnaderna väntas enligt Jörgensen landa på runt 100 miljoner kronor för staten, men det är inte av ekonomiska skäl UD vill se tydliga regler.

– Det finns en oklarhet om hur det här ska gå till. Vi har sett exempelvis vid Libanonevakueringen att vi tvingas improvisera en del och det vore bra åtminstone om det fanns ett ramverk för hur de här frågorna ska lösas, säger han till TT.

Jörgensen anser att en av de frågor där det råder störst oklarhet handlar om ansvarsfördelningen mellan den enskilde, resebolag och försäkringsbolag.