Bildt varnar för storkrig i Afrika
Sveriges utrikesminister Carl Bildt (Foto: AFP/Str)


Sveriges utrikesminister Carl Bildt (m) oroas av de upptrappade konflikterna i Afrika. Han varnar bland annat för att det kan bryta ut ett regionalt krig på Afrikas horn.

– Vi får egentligen upptrappade konflikter i hela bältet, från Centralafrikanska republiken till Somalia, konstaterar Bildt.

Den svenske utrikesministern anser att lösningarna i grund och botten måste ske via politiska processer.

– I Somalia där utvecklingen håller på att förvärras har det för ögonblicket inte lyckats att få de stridande parterna att sätta sig ner vid förhandlingsbordet, men det finns ju i varje fall en antydan till en politisk process, säger Bildt som anser att det viktigaste nu är att förhindra att det sker en militär upptrappning.

Carl Bildt konstaterar samtidigt
att såväl Etiopien som Eritrea redan har trupper i Somalia, och han är starkt oroad över utvecklingen.

– Det finns risk för att de inbördes striderna i Somalia utvecklas till ett regionalt krig. Och det kunde göra en redan allvarlig situation ännu allvarligare. Så därför är medlingsförsöken där av synnerlig stor vikt, säger han.

Enligt Bildt, som på lördagen talade med den svenske representant som arbetar med de europeiska försöken att få i gång medling, är läget svåröverskådligt. I de grupper i Somalia som är inblandade i striderna finns det både de som förespråkar samtal och de som har en mer oförsonlig hållning.

– Men uppgiften nu är väldigt
mycket att förhindra att det blir en militär eskalering, säger Bildt som anser att det viktigaste är att få i gång en politisk process mellan de bägge sidorna.

Bildt anser också att det behövs ett politiskt tryck på Etiopien, som på söndagen för första gången erkände sin inblandning i konflikten mellan somaliska islamister och regeringsstyrkor.

– Det är som vanligt, det är väldigt lätt att starta krig och mycket svårt att sluta dem på ett bra sätt, konstaterar den svenske utrikesministern.

Bildt utgår från att det finns svenskar i Somalia, men att Sveriges möjligheter att hjälpa dem är mycket begränsade.

– Det är därför vi uttryckligen har sagt att man inte ska åka dit, säger han.

På lördagen enades FN:s säkerhetsråd om sanktioner mot Iran, som USA och andra anklagat för att vilja skaffa kärnvapen. Bildt, som fört samtal om sanktionerna i två månader, är nöjd med resultatet.

– Det är väldigt viktigt att det internationella samfundet uppträdde enigt, säger Bildt som anser att resolutionen ur en europeisk utgångspunkt har en ”rätt bra balans”. Han tror dock att resolutionen ska ses som ett steg där det kan finnas flera steg längre fram.

– Notera att IAEA ska rapportera om 60 dagar huruvida Iran uppfyller de här kraven på urananrikning och fullt samarbete, och det är väl klart att med nuvarande tendenser är sannolikheten för att den kommer att vara positiv rätt begränsad. Och då måste det finnas utrymme där för ytterligare åtgärder, säger Bildt.