Bildt lovar diskutera Tibet
Carl Bildt ska ta upp övergreppen mot Tibet med Kina. (AFP/RAVEENDRAN)


Utrikesminister Carl Bildt lovar ta upp frågan om den kinesiska regimens hantering av Tibet, eventuellt blir det under det kinesiska statsbesöket nästa vecka, 8-10 juni.

Under en debatt i riksdagen om Tibet-frågan på måndagen var utrikesminister Carl Bildt och riksdagsledamot Sven Bergström (c) överens om att Kinas nonchalans angående mänskliga rättigheter i Tibet måste tas upp. Men också att dialogen mellan Kina och Dalai Lama bör påbörjas igen.

– Jag välkomnar verkligen att regeringen inte hukar i denna fråga i ett läge då allt flera länder uppenbarligen sätter goda handelsförbindelser med Kina före kritik av hur Kina bär sig åt i Tibet och hur de vägrar föra en seriös dialog om verklig autonomi för Tibets folk, säger Sven Bergström i ett pressmeddelande.

Sven Bergström har ett förslag till regeringen. Regeringen borde ta initiativ till att anordna en internationell konferens för att ta upp vad som kan göras för att få igång seriösa förhandlingar om Tibets genuina autonomi, vilket han menar skulle skapa uppmärksamhet och vara bra för att få igång en Tibetdialog igen. Konferensen kunde arrangeras av de nordiska länderna eller inom ramen för EU, anser Sven Bergström.