Bildt kritiserar Bush-strategi
Utrikesminister Carl Bildt Foto:(AFP/Scanpix/Anders Wiklund)


USA borde fokusera mer på de politiska och strategiska frågeställningarna i Irak, anser Sveriges utrikesminister Carl Bildt.

– Det är klart att vi har ett intresse av att man har säkerhetsläget under kontroll, men det viktiga är ju att man tar itu med de grundläggande politiska frågeställningarna i Irak, sade han till TT på torsdagsmorgonen.

Som exempel nämnde han frågor om fördelningen av oljeinkomsterna, hur man får in de olika befolkningsgrupperna i den politiska processen och hur grannstaterna ska engageras i ansträngningarna att få stabilitet i Irak.

– Delar av dem nämns mycket kortfattat i Bushs tal. Den konstitutionella översynsprocessen är väldigt viktig för att framför allt sunnibefolkningen ska känna att de har en roll i det politiska systemet och fördelningen av oljeinkomsterna är alldeles avgörande för att man ska få en irakisk statskonstruktion att faktiskt fungera.

Carl Bildt har ingen åsikt om ifall en amerikansk truppförstärkning är rätt väg att gå eller inte:

– Exakt hur många brigader man behöver vid varje givet tillfälle i Bagdadområdet har jag svårt att ha någon synpunkt på. Det är ett taktiskt militärt avgörande som utrikesministrar i främmande länder har rätt begränsade möjligheter att bedöma.

Folkpartiets utrikespolitiska talesman Birgitta Ohlsson anser att Sverige bör förbereda öppnandet av den svenska ambassaden i Bagdad, skriver hon i en kommentar till Bushs tal.

Det är en fråga om säkerhetsläget i Irak, enligt utrikesminister Bildt.

– Vi har tittat på det, men för närvarande är inte säkerhetsläget sådant att vi anser att vi har möjligheter att klara det. Men det prövas löpande.

Sverige har i dag en ambassadör som är placerad i Amman i Jordanien med möjlighet att resa in i Bagdad. Då måste dock dyra säkerhetsåtgärder vidtas.

– De resorna är som det nu ser ut utomordentligt kostsamma, säger Carl Bildt till TT.