Bilder från sen tvångsabort väcker vrede i Kina
Skärmdump från mikrobloggen Sina Weibo om tvångsaborten som en kvinna, gravid i sjunde månaden, utsattes för i Shaanxiprovinsen. (Foto: Weibo.com)


Bilder av en sörjande kvinna som ligger bredvid sitt aborterade sju månader gamla barn på ett sjukhus i Angkang i Shaanxiprovinsen har lett till stor vrede bland kinesiska internetanvändare och till debatt om regimens barnbegränsningspolitik.

Feng Jianmei, modern till det aborterade barnet, togs från sitt hem med våld av personer från familjeplaneringskontoret den 2 juni medan hennes man var på jobbet. Eftersom hon var gravid med parets andra barn, i strid med landets ettbarnspolitik, och inte hade råd att betala de 40 000 yuan i böter hon dömts till, tvingades hon till abort. Den årliga genomsnittsinkomsten i ett kinesisk stadshushåll är 21 000 yuan.

Det var den 11 juni som människorättssajten 64Tianwang publicerade historien med foton på det aborterade barnet, och reaktionen har därefter varit kraftig på nätet. Efter bara två dagar hade över 300 000 kommentarer kommit på olika artiklar i ämnet på mikrobloggen Sina Weibo.

Till att börja med
försvarade myndigheterna i Angkang sitt handlande, men den 14 juni krävde staden att chefen för familjeplaneringskontoret i ett näraliggande härad och andra tjänstemän skulle avgå. Detta rapporterades av China News som citerade ett uttalande från lokalregeringen i Angkang, vilken även ska ha kommit med en ursäkt till både Feng och hennes familj och till samhället i stort.

USA-baserade Kinaexperten Cheng Xiaonong, som tidigare varit assistent till förre premiärministern Zhao Ziyang, sade att den här utredningen och ursäkten kanske inte är vad det ser ut som.

– Det här är ett sätt att avleda allmänhetens kritik. Efter det är det oklart hur saken kommer att hanteras av regeringen, sade han. 

Chai Ling, som leder den USA-baserade gruppen All Girls Allowed, vilken strävar mot att få bort ettbarnspolitiken och dess konsekvenser när det gäller obalans i könsfördelningen, talade med Feng och hennes man Deng Jiyuan på kvällen den 11 juni.

Deng sade att när hans fru kom till sjukhuset hölls hon fast och fick huvudet täckt med ett örngott. Därefter tryckte de hennes tumme mot en stämpeldyna och satte avtrycket på ett formulär som skulle bevisa att hon godkänt aborten.

Feng berättade hur de därefter injicerat gift i fostrets hjärna. – Jag kunde känna hur barnet hoppade runt inuti mig, men sedan blev det helt stilla, sade hon.

Efter en lång, smärtsam förlossning utan bedövning föddes barnet dött tidigt på morgonen den 4 juni.

Chai sade att hennes organisation har märkt att lokala familjeplaneringskontor i regionen där Feng bor har bedrivit en kampanj med tvångsaborter under de senaste månaden.

Regimen gav tjänstemän lägre betyg om de hade födslar som ”översteg kvoten”, sade hon och påpekade även att Fengs fall är ett exempel på att regionen försöker genomföra fler aborter för att möta myndigheternas krav.

En twitteranvändare i Kina som kallar sig Millenium Ginseng sade att de som utfört tvångsborten ”borde straffas i enlighet med internationella lagar för mord”.

En annan twittrare, Huang Qianhong, berättade om hur hans kusin tvingats av den lokala familjeplaneringsbyrån till en sen abort 2009. Det barnet skulle ha fötts inom tio dagar.

”Hon är fortfarande väldigt tunn och sjuklig på grund av fysiska och psykiska påfrestningar i samband med tvångsaborten,” skrev Huang.

Enligt mediarapporter från Kina har Feng Jianmei blivit traumatiserad av aborten.

En annan twitteranvändare, Tufu Wugan, såg händelsen som ett tecken på människorättssituationen i Kina.

”Jag medger att jag var ganska rädd för att se de hemska bilderna från tvångsaborten i Shaanxi,” skrev Tufu Wugan. ”Ett så skamligt agerande skulle bara kunna förekomma i vårt land. Hur kan det påstås att vår människorättssituation är fem gånger bättre än i USA?!”

Feng har anställt en advokat, Zhang Kai. Människorättssajten China Aid rapporterade att Zhang lovat att om man misslyckas med att söka sin rätt inom Kina så kommer han ”söka hjälp från internationella människorättsgrupper, FN och andra grupper, oavsett vad det innebär för politiska risker”.

Översatt från engelska