Bilden av ett konfliktdrabbat och svältande Afrika
Mediebilden av Afrika är stereotyp och präglad av gamla sanningar, menar artikelförfattaren. Pojken på bilden fotograferades i Somalia 1992. (Foto: AFP)


[stereotyp: förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp…]

Ett antal talare vid World Economic Forum Africa belyste den orättvisa mediebilden av ett svältande och konfliktdrabbat Afrika. Det faktum att flera talare underströk att Afrika inte är ett land vid ett internationellt ekonomiskt forum med världens ledare år 2012 är bevis på att vi är fast i gamla hjulspår när det gäller Afrika.

Dehumaniserande stereotyper påverkar inte bara människors tankesätt utan också handlingar. Både på ett politiskt och ekonomiskt plan florerar stereotyperna, vilket är en faktor till att Europa förlorat den afrikanska marknaden.

Debatten kring hur man ser på Afrika har bland annat väckts till liv på grund av bilden av den svenska kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth skärandes en tårta avbildad en svart kvinnas nakna kropp. Bilden av medelålders och medelklassens vita kvinnor skrattandes skärande i den skrikande avbildade kvinnan fick självklart genast internationell uppmärksamhet. Många afrikanska vänner hörde av sig och Al Jazeera tillägnade ett helt program åt händelsen, och programledaren frågade om min åsikt, men vad ska man säga? Pinsamt Sverige.

Tyvärr finns det många exempel på europeiska och amerikanska ledare med nedlåtande beteende gentemot Afrika. Låt mig ge ett annat exempel, Hillary Clinton talade för ett par månader sedan om Sydsudan och jämförde landet med ett litet spädbarn i behov av intensiv vård och vars oljetillgångar behöver tas väl hand om! Wow, så omtänksamt av henne! För att spä på, för bara ett par veckor sedan reste Spaniens kung Juan Carlos till Botswana för att döda elefanter. Kolonialtiden?

Europa fokuserar på utveckling och bistånd, Sida anordnade för några månader sedan ett seminarium med namnet ”Afrika – på rätt väg eller utan resultat?”, vilket gjorde att jag satte kaffet i halsen, namnet hade möjligtvis varit aktuellt för tio år sedan. I dag fokuserar Kina, Indien och Brasilien på den ekonomiska renässans som går kontinenten till mötes med handel och investeringar.

Nästa gång du talar om Afrika kan du komma ihåg följande:

  • Av de tio snabbast växande ekonomierna i dag är sex stycken från Afrika, alla med en tillväxt på 7,6-11,1 procent.
  • Etiopien spås gå om både Indien och Kina som snabbast växande ekonomi i världen.  (Economist Intelligence Unit’s forecast for 2011)
  • År 2016 beräknas det finnas en biljon mobiltelefonanvändare i Afrika.
  • Kenya går under benämningen Silicon Savannah för sin imponerande framväxt.
  • För tio år sedan pågick fler än tio väpnade konflikter på kontinenten, i dag har de sjunkit till fyra.
  • Många afrikanska länder är inte längre lika råvaruberoende, istället utgör idag de ej råvarubaserade sektorerna 75 procent av kontinentens tillväxt.

Behöver jag fortsätta?
Afrika är framtiden, och Europa: som man bäddar får man ligga!

Christine Petré är frilansjournalist med fokus på Afrika.