Bildandet av kinesisk interimsregering meddelat
Bild som meddelar att en kinesisk interimsregering bildats.


Vid ”Future China Forum” den 1 januari utfärdades en deklaration om bildandet av en kinesisk interimsregering, med målet att upplösa det kinesiska kommunistpartiets tyranni.

Deklarationen utvecklar den kinesiska interimsregeringens position. Det gäller två fundamentala politiska uppdrag och fyra policies: Att återställa makten till folket, att återställa markrättigheterna till folket, att ge välstånd till folket och uppnå harmoni mellan folkgrupperna. Deklarationen återupprepar människornas rätt till rättvisa samt att såväl historien som det samtida kinesiska samhället visar att kommunistpartiets regim är källan till eländet och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Kina.

Den kinesiska interimsregeringen uppmanar det kinesiska folket att inte sätta något hopp till kommunistpartiet som de anser vara terroristiskt till sin natur, och ett despotiskt enpartisystem grundat på våld. De konstaterar att det enda sättet att förverkliga tanken med att återuppbygga ett fritt och harmoniskt samhälle är att fullkomligt förneka kommunistpartiets despotiska styre.

Den kinesiska interimsregeringen publicerade sitt första uttalande den 1 januari. Där man meddelade namnen på medlemmarna i sin första grupp. Där finns presidenten Wu Fan, vicepresidenten Jia Jia och ordföranden för policy och övervakningskongressen, Yuan Hongbing.

I meddelandet nämndes även att den kinesiska interimsregeringen kommer att publicera namnen på ledarna för respektive kommittéer allteftersom.

Översatt från version