Bestämmer blodgruppen din personlighet?
(Foto: Shutterstock)


I många asiatiska länder tror man att blodgruppen har samband med personligheten. I Japan tar man i vissa fall till och med hänsyn till blodgruppen vid anställningar, för att säkerställa harmonin i personalgruppen.

Vilka utmärkande drag har personer med de olika blodgrupperna? Stämmer det in på de människor du har omkring dig? Och hur stor andel av världens befolkning tillhör de olika grupperna?

Blodgrupp 0: Jägare

Blodgrupp 0 är den största och ursprungliga blodgruppen som de första grottmänniskorna hade. De brukade inte jorden utan jagade och samlade nötter och frön för sin överlevnad.

Styrkor: målinriktad, sällskaplig, uttrycksfull, passionerad, lojal, trendsättande och självsäker.

Svagheter: fåfäng, avundsjuk och konkurrensinriktad.

Ofta ledare som jobbar målinriktat.

Riskbenägna.

Blodgrupp A: Bönder

Blodgrupp A är också en vanlig blodgrupp. De levde i samhällen och brukade jorden och är anpassade för jordbruksprodukter och sädesslag.

Styrkor: harmonisk, organiserad, fridfull, tålmodig, introvert och punktlig.

Svagheter: envis, lättirriterad, tvångsmässig och kan ha svårt att slappna av.

Lojal, med tendens att vara förtegen och ovillig att dela med sig av sina känslor.

Blodgrupp B: Nomader

Blodgrupp B levde som herdefolk och är anpassad för en väl balanserad blandad kost. Den enda blodgrupp som mår bra av mjölkprodukter.

Styrkor: hänsynsfull, följer sociala regler, kreativ, optimistisk och flexibel.

Svagheter: kan ibland bli för självständig.

Vill göra saker på sitt eget sätt.

Fria tänkare som ibland kan verka lite omedvetna om omgivningen.

Nomaden bryr sig lite om sociala roller och anpassar sig snabbt till alla situationer.

Blodgrupp AB: Nutidsmänniskan

Blodgrupp AB är den nyaste och mest sällsynta blodgruppen, men den kanske kommer att dominera i framtiden eftersom den har lätt att anpassa sig till förändringar.

Styrkor: lugn, kontrollerad, kritisk, rationell och analytisk.

Svagheter: okänslig, obeslutsam och oförutsägbar. Sägs vara mer styrd av huvudet än av hjärtat.

Kan få människor att slappna av.

Kan hantera pengar.

Betraktas ibland som falska och opålitliga.

Vill smälta in i samhället men känner ändå ett avstånd till det.

Fördelning av blodgrupper i världen:

Blodgrupp 0: 44 %

Blodgrupp A: 40 %

Blodgrupp B: 11 %

Blodgrupp AB: 5 %

Nio tecken på att du är högkänslig

Kinesisk medicin: Vad du bör veta om sötsaker

VIDEO: Dödad för organ – Kinas hemliga transplantationsindustri