Besök hos Gao Zhisheng visar att kinesisk säkerhetschef förlorat makt
Människorättsadvokat Gao Zhisheng (Foto: Epoch Times)


De första 50 nätterna som den kinesiske människorättsadvokaten Gao Zhisheng torterades av kinesiska kommunistpartiets agenter hösten 2007, fick han höra att: ”Idag vill dina farbröder inget hellre än att göra livet värre än döden för dig. Jag säger dig sanningen, din sak är inte bara mellan dig och regeringen”, enligt en rapport som publicerades på hans begäran 2009.

Den ”högste farbrodern” som var personligen intresserad av Gaos tortyr, antas allmänt vara Zhou Yongkang, chefen för det mäktiga politisk-rättsliga utskottet, ledamot av politbyråns ständiga utskott som styr kommunistpartiet, och en av dem som ivrigast drev igenom förföljelsen av Falun Gong.

Nu nästan fem år senare kopplas Gaos och Zhous namn åter samman på så sätt att när två av Gaos familjemedlemmar den 24 mars besökte Gao i det avlägsna Shaya-fängelset i Xinjiangprovinsen ses det som bevis på att Zhous politiska tur har störtdykt.

Gao har kallats ”Kinas samvete” för sitt juridiska arbete med att försvara de fattiga och dem som har fått sina mänskliga rättigheter kränkta. Han hamnade i en tortyrkammare någonstans nära Peking på grund av att han undersökte tortyren av Falun Gong-utövare.

Gao hade år 2004 publicerat ett öppet brev till den nationella folkkongressen och krävde att staten skulle behandla Falun Gong-utövare enligt lagen. Året därpå sände han två öppna brev till partichefen Hu Jintao och premiärminister Wen Jiabao och krävde ett slut på förföljelsen.

Gao dömdes till tre års fängelse i december 2006, men släpptes med skyddstillsyn på fem år. Gao utsattes för ständiga övergrepp och även kidnappningar. I september 2007, strax innan han kidnappades och torterades, hade Gao skrivit ett öppet brev till den amerikanska kongressen och krävde också där ett slut på förföljelsen av Falun Gong. I september 2007 klandrade hans torterare honom särskilt för att ha skrivit det brevet.

Med en så mäktig fiende som Zhou Yongkang fanns inga utsikter om mild behandling för Gao. Från mars 2010 och fram till fängelsebesöket i år fanns inga nyheter om Gao och man befarade att han kanske hade dött.

Gaos hustru, Geng He, tror att man tillät Gaos svärfar och bror att besöka Gao ”på grund av förändringen i det övergripande politiska klimatet i Kina.”

Gao Zhishengs bror Gao Zhiyi hade tre gånger rest nästan 1200 km från sin hemstad i norra Shaanxiprovinsen till Peking för att skaffa nyheter om Gao Zhisheng, utan resultat.

Geng He sade att familjen hållit utkik efter förändringar i det politiska klimatet som skulle kunna gagna Gao Zhisheng. Den 6 februari, då den förre polischefen i Chongqing, Wang Lijun, sökte asyl i USA:s konsulat i Chengdu exponerades en djup splittring bland partiets högsta ledare.

Familjen trodde att saker och ting nu kunde förändras, och Gao Zhiyi reste till Peking för fjärde gången den 24 februari. Den här gången gav man familjen hopp.

– Svaret från Peking var annorlunda än vad vi fått tidigare. De bad oss åka tillbaka och vänta och sade att de skulle ordna det. I mitten av mars fick min familj veta att de kunde resa till Xinjiang för att träffa honom, sade Geng He.

Den 15 mars avsattes Bo Xilai, den förre chefen för kommunistpartiet på provinsnivå i staden Chongqing, och senare ryktades att han satts i husarrest. Samma dag informerades Gao Zhishengs familj om att de kunde ordna ett besök och träffa Gao, men de blev tillsagda att inte tala om det offentligt.

Bo Xilai hade varit Zhou Yongkangs trogne allierade och hade handplockats av Zhou för att efterträda honom som chef för politisk-rättsliga utskottet och i politbyråns ständiga utskott. Avsättningen och den eventuella arresteringen av Bo kan bara ha skett mot Zhous vilja.

Besöket hos Gao är ett av flera tecken på att Zhous grepp om makten kan hålla på att erodera.

Kinas internet kan inte längre blockera information lika hårt. Sedan omkring 23 mars har man periodvis lyckats med sökningar på termer som är pinsamma för fraktionen runt den tidigare partichefen Jiang Zemin, där Zhou tillhör de högsta.

Termer som man har lyckats söka på är: 4 juni, dagen för massakern på Himmelska fridens torg, ”Zhuan Falun” huvudtexten för den andliga metoden Falun Gong, ”Shen Yun,” namnet på det scenkonstkompani som tagit som sin uppgift att återuppliva den traditionella kinesiska kulturen och som kinesiska konsulära tjänstemän regelmässigt har försökt störa, ”False Fire”, en dokumentär som avslöjar den kinesiska regimens propaganda om den självbränning som Falun Gong-utövare påståtts ha begått, och termer relaterade till levande organstölder, ett illdåd begånget mot Falun Gong-utövare.

Den 21 mars tillkännagav plötsligt statliga medier en utbildning för de partisekreterare som styr det politisk-rättsliga utskottet. Det finns inga tecken på att Zhou visste om mötet i förväg och tillkännagivandet av det nämnde inte honom, men det nämnde att sessionen skulle ägnas åt att studera Hu Jintaos tankar.

Kinaexperter säger att utbildningen isolerar Zhou och sätter politisk-rättsliga utskottets sekreterare under kontroll av partiet centralt, och försvagar därmed Zhous makt.

När första sessionen av utbildningen skedde den 26 mars deltog Zhou och höll ett tal där han underkastade sig Hu och Wen Jiaobao. ”När det gäller stora frågor måste vi ha samma åsikt som partiets centralkommitté”, sade Zhou.

Samma dag talade Wen mot korruption under ett möte med statliga rådet i ordalag som uppfattades vara riktade mot politisk-rättsliga utskottet. Den 14 mars kritiserade Wen offentligt partitjänstemännen i Chongqing, och nästa dag avskedades Bo Xilai.

Gao Zhishengs familj hoppas nu att fängelsebesöket ska öppna dörren för en omprövning av Gaos fall.

– Lagligt sett har Gao Zhisheng inte begått något brott, sade Kinas människorättsadvokat Jiang Tianyong, och fortsatte:

– Under straffprocessen överlämnades han till polisen i Peking och fick lida oerhört av tortyren. Världen vet om detta. Senare sade de till och med till honom att han inte lydde vissa regler och förlängde hans fängelsetid. Det är otroligt. Borde inte de poliser som tog hans frihet undersökas? Myndigheterna hittade på ursäkter för att förfölja Gao. Han borde inte ha dömts över huvud taget.

Gaos familj har anlitat två advokater och planerar att överklaga hans fall i maj.

Artikeln på engelska.