Beska ord mot väst i årligt Putintal
Den ryska presidenten Vladimir Putin pratar under sitt vårtal. (Foto: AFP/Alexander Nemenov)


Vladimir Putin har återigen dammat av sin kallakrigsretorik.

Beska ord om USA:s robotförsvar och utländska påtryckningar blandades med löften om stora satsningar i den ryske presidentens årliga tal till nationen.

-De planerar att sätta ut sitt robotförsvar i Tjeckien och Polen. . . Det här skapar för oss en verklig fara. . . Om inte förhandlingar lyckas så måste vi överväga möjligheten att avbryta våra åtaganden i CFE-avtalet, löd Putins ord – som omedelbart följdes av nöjda applåder från ledamöterna i parlamentets överhus.

CFE-avtalet från 1990 begränsar storleken på de konventionella styrkorna i Europa. En modifierad variant från 1999 har än så länge bara undertecknats av den ryska sidan, vilket gör avtalet perfekt för Ryssland att använda som slagträ i den pågående tvisten kring USA:s nya robotförsvar.

Sovjet?

Tvisten har stadigt försämrat förhållandet mellan Ryssland och USA. Från USA:s sida hävdas att Ryssland inte alls behöver oroa sig, eftersom robotförsvaret är inriktat på skydd mot terrorhot.

När utrikesminister Condoleezza Rice upprepade den åsikten på torsdagen lyckades hon samtidigt bjuda på en freudiansk felsägning som ytterligare markerar tvistens kallakrigsliknande drag.

-Idén att tio genskjutande robotar och några få radarstationer i östra Europa på något sätt skulle hota Sovjets strategiska avskräckningsförmåga är helt enkelt skrattretande, sade hon enligt Reuters.

À la Brezjnev

Putin har redan tidigare i år på uppmärksammat sätt visat att Ryssland strävar efter en skarpare utrikespolitisk profil. I ett tal i München i februari anklagade han USA för att ingripa självsvåldigt i olika konflikter, och ”snarare skapat mer, än mindre, osäkerhet i världen”.

Även andra myndighetsföreträdare har på sistone bjudit på mer västfientliga uttalanden, i takt med att väst samtidigt skärpt tonen mot Kremls sätt att handskas med pressfrihet, demokrati och politisk opposition.

Ryske analytikern Pavel Felgenhauer tyckte sig ana en fläkt av Sovjetunionen i torsdagens Putintal.

-Det var ett väldigt sovjetiskt tal, i stil med Brezjnev, som började med det faktum att man är orolig över medborgarnas liv och hälsa. . . och samtidigt hotas av väst, sade Felgenhauer till nyhetsbyrån AFP.

Påtryckningar

Det tv-sända talet innehöll en lång rad löften om satsningar på allt från husbyggen och bibliotek till nya kärnkraftverk. Men också fler varningar för utländska påtryckningar.

-Flödet ökar av pengar från utlandet som använts direkt till att blanda sig i våra angelägenheter. Med smarta pseudo-demokratiska fraser finns det de som vill gå tillbaka till det gamla: vissa vill underminera vår gemensamma nationella välfärd och stjäla från folket och staten, andra vill ta ifrån landet dess ekonomiska och politiska självständighet, dundrade Putin.

Utan att något namn nämndes var attacken tydligt riktad mot landsflyktige oligarken Boris Berezovskij, som offentligt deklarerat att han bidrar med pengar till Putinkritisk verksamhet.