Beror det extrema vädret på mänsklig manipulering?
HAARP-anläggningen i Alaska. (Foto från http://www.haarp.alaska.edu/)


Mänsklig manipulering med atmosfären kan orsaka extrema vädermönster, säger ett antal experter. De menar att klimatförändrings-debatten har ignorerat den roll som projekt med miljömanipulering spelar.

Artificiell manipulering av klimatet är inte på något sätt något nytt. Under Vietnamkriget använde USA:s militär teknik för molnbildning för att orsaka häftiga regnväder och störa fiendens försörjningslinjer.

Media har rapporterat att det kinesiska kommunistpartiet håller på att ta fram ”regnförebyggande teknik” avsedd för Pekings olympiska spels öppnings- och avslutningsceremoni i år. Enligt färska rapporter så säger regimen att försöken har fallit väl ut; att de varit framgångsrika.

Vissa experter hävdar att ny teknik gör det möjligt för regeringar att manipulera klimatmönster globalt för militära syften. Dessa experter hävdar att extrema vädermönster de senaste åren som orkaner, översvämningar och torka runt om i världen mycket väl kan bero på att sådan teknologi har testats. Utan någon konkret bevisning som stödjer dem är det risk att det endast blir ett hett ämne bland konspirationsteoretiker. Det finns emellertid saker och ting om olika atmosfäriska forskningsprojekt som leds av USA:s militär som inte enbart är inom det området.

HAARP (the High-Frequency Active Auroral Research Program, högfrekvent strålningsforskningsprogram) som är baserat i Gokona, Alaska, är en mängd sändare med strålning som pekar mot himlen som hävdas vara ett vetenskapligt projekt för att studera den övre atmosfärens (jonosfärens) egenskaper och beteende. Anläggningen ägs formellt av Försvarsdepartementet. Den består av ett ”jonosfäriskt forskningsinstrument” – en högeffektssändare, och ett stort antal sammankopplade antenner som sänder ut en energistråle mot den övre atmosfären. En unik egenskap är dess möjlighet att fokusera en oerhörd mängd energi mot en punkt.

Enligt vissa påminner projektet om en ”dödsstråle” med alla de kännetecken som ingår i en James Bond-film. Den kanadensiske ekonomen och politiske rådgivaren Dr. Michel Chossudovsky kallar det ett ”massförstörelsevapen”.

Projektet finansieras av USA:s flygvapen och flotta och på dess webbplats hävdas att syftet är att ”öka kommunikation och övervakningssystem för både civila- och försvarsmässiga syften”. Det uppges att tanken är att man ska förstärka kommunikationssignaler så att de kan tas emot av mottagare på ubåtar och bunkrar under jorden.

Enligt andra har emellertid denna anläggning även andra möjligheter, såsom förmågan att slå ut kommunikation i ett stort område i världen, genom modifiering av jonosfären.

Om anläggningen har använts för detta syfte, är det tveksamt om vi kommer att få veta det. 1997 undertecknade USA en internationell konvention som förbjöd ”militär eller annan fientlig användning av miljömodifieringsstekniker som har omfattande, långvariga eller allvarliga effekter”. Det definierade ”miljömodifieringsstekniker” som ”alla tekniker som genom avsiktlig manipulering av naturliga processer – kan ändra jordens naturliga dynamiska förlopp och struktur – såsom dess flora och fauna, litosfär, hydrosfär och atmosfär eller i yttre rymden”.

Enligt Dr Chossudovsky har det vetenskapliga etablissemanget sedan dess emellertid varit tyst om möjligheten att onaturliga vädermönster kan ha berott på artificiell manipulering.


HAARP-anläggning utanför Tromsø i Norge - European Incoherent SCATter Radar Site (EISCAT). (Foto från internet)

HAARP-anläggning utanför Tromsø i Norge – European Incoherent SCATter Radar Site (EISCAT). (Foto från internet)

– Detta är ett av världens mest kraftfulla vapen men ingen inom den politiska sfären talar om det. Det innebär risk för förödande konsekvenser för miljön men ingen vågar ta upp detta vid möten kring den globala klimatagendan. Detta är ett massförstörelsevapen i ordets sanna mening. Det kan användas för att störa klimatet inom ett mycket stort område utan att vi får reda på det.

Enligt strålningsexperten Dr. Rosalie Bertell har HAARP möjlighet att störa vädermönstren.

Hon sade:

– Jag tror att detta är ett försök att påverka kondensstrimmor [som finns i den lägre atmosfären], fem på norra och fem på södra halvklotet, vilket för med sig regn från tropikerna in i tempererade zoner. När dessa strimmor förändras kan det orsaka torka och översvämning. Det är också möjligt att HAARP-manipulering av jonosfären kan påverka jetströmmarnas form, vilket i sin tur får effekt på temperaturen och lokala vädermönster.

Hennes undersökningar bekräftas av Nick Begich, författare och kollega med Dr. Bernard Eastlund, en av personerna bakom skapelsen av HAARP.

Enligt Dr. Chossudovsky fick han US patent nr 4 686 605 med titeln ”Metod och tillvägagångssätt för ändring av ett område av jordens atmosfär, jonosfär och/eller magnetosfär”, enligt ett kontrakt med Atlantic Ritchfield Corporation (ARCO), vars dotterbolag Advanced Power Technologies Inc (APTI) låg bakom den första etappen i HAARP-projektet.

Epoch Times har inte kunnat verifiera äganderätten till patentet. Det finns emellertid inte mycket officiellt material som skulle kunna visa på att HAARP används för militära syften. Vissa hänvisar dock till ett utdrag från Air University of the US Air Force, AF 2025 Final Report – ett förunderligt dokument om framtida teknologi – som bevis.

Det säger: ”USA:s flygvapen [kommer] att ‘äga vädret’ genom att kapitalisera på kommande teknologi och fokusera utvecklingen på denna teknologi för krigsapplikationer… Från att öka vänskapliga operationer eller störa fienden via mindre störningar av de naturliga vädermönstren, till global kommunikationsdominans och rymdkontroll – ger vädermodifiering krigande krafter omfattande möjligheter att besegra en motståndare.”

Det är emellertid tveksamt att dokumentet, som finns tillgängligt online, indikerar officiell nuvarande policy.

Någon talesman för USA:s försvarsdepartement kunde inte kommentera anklagelsen innan den här artikeln publicerades.

Tips för mer information:

HAARP Nightmare Expands to Sweden; France is Next
http://educate-yourself.org/cn/haarpscandinavia17may07.shtml

På svenska:
Chemtrail & HAARP & ECHELON
http://www.politiken.biz/chemtrai_HAARP_echelon.htm

Video: Owning the Weather
http://video.google.com/videoplay?docid=8262483364410309502

Video: Michael Crichton on Environmentalism as a Religion
http://www.youtube.com/watch?v=Vv9OSxTy1aU

CHEMTRAILS: THE VIDEO COLLECTION
http://www.fdrs.org/chemtrails_the_video.html” target=”_blank”>