Berättelse från det gamla Kina: Att måla drakens ögon
(Foto: Saeed Khan/AFP/Getty Images)


För runt 1500 år sedan, under den södra dynastin (420-589), fanns en välkänd konstnär vars namn var Zhang Sengyou. Förutom att han fungerade som hovets kungliga bibliotekarie var Zhang även general och guvernör.

Som legendarisk konstnär erhöll Zhang stor respekt både från kejsaren och folket. Han älskade att måla djur, blommor, berg och floder. Utanför sitt hus målade han en gam på ena sidan och en hök på den andra. Hans målningar var så naturtrogna att fåglarna inte vågade bygga bon i närheten av huset.

Vid ett tillfälle bad munkar, från Anle-templet i den sydliga staden Nanjing, honom att måla drakar på tempelmuren. Människorna som hörde talas om detta kom för att se den berömda konstnären måla. Zhang målade snabbt fyra verklighetstrogna drakar med sin magiska pensel. Människorna upptäckte emellertid snart att drakarna inte hade några ögon. Alla undrade varför.

Zhang förklarade, “Drakarnas ögon innehåller deras själar, utan vilka deras kroppar endast är fysiska ting. Om jag målade deras ögon skulle de flyga iväg.” Åskådarna skakade tvivlande på sina huvuden.

Zhang suckade och tog upp sin pensel. Kvickt målade han ögon på två av drakarna. Plötsligt mörknade himlen, åskan mullrade och det började regna kraftigt. De två drakarna som hade fått ögon bröt sig genom muren och flög hastigt upp mot himlen med ett åskdån.

Då människorna såg detta blev de mållösa. Himlen klarnade snart upp igen och på tempelmuren fanns två drakarna utan ögon kvar.

Många generationer har gått och en del människor tror fortfarande att drakarna som fick ögon av Zhang Sengyous pensel faktiskt fick liv. Vare sig det är sant eller ej så har denna berättelse gett upphov till uttrycket “att måla drakens ögon” vilket syftar på en skickligt utförd och påtaglig känsla av liv i ett konstverk.

Källa: Baserat på “En krönika över berömda målningar från förgångna dynastier (Lidai Minghua Ji)” sammanställd av Zhang Yanyuan, en konstnär som levde under Tangdynastin (618-907).

Engelska artikeln: http://www.theepochtimes.com/news/6-5-24/41889.html