Bensinfria bilar och Earth Hour 2014
Göran Ernstson, vd och koncernchef på Umeå Energi, som håller på att ställa om sin energiproduktion för att komma närmare målet att bli klimatneutralt 2018. (Foto: Johan Gunséus/ Umeå Energi)


Att släcka lampan en timme sista lördagen i mars har blivit en tradition för många miljömedvetna världen över, såväl privatpersoner som myndigheter och företag. Bland de som deltar finns Umeå Energi som kommer att släcka ned sina fastigheter i Umeå.

– Jag tror att Earth Hour är ett jättebra initiativ. Det är väldigt tydligt, säger Umeå Energis vd Göran Ernstson.

Syftet med Världsnaturfondens kampanj Earth Hour är att skicka en signal till makthavare om att ta klimatfrågan på allvar. I år är temat för Earth Hour fyra B – bilen, biffen, bostaden och börsen. Man vill alltså påverka ansvariga att främja fossilfri biltrafik, halverad köttkonsumtion, förnybar energi i alla svenska hem och klimatsäkert pensionssparande.

– Med politisk vilja och om man kan samsas över landsgränserna så kan vi ställa om över hela jorden till en kraftfullt mindre miljöbelastning. Det finns ju många intressen, men tekniken finns där och det skulle skapa många arbetstillfällen. Det skulle hända mycket, säger Ernstson.

Utöver att släcka lamporna medan manifestationen pågår, kommer Umeå Energi att visa en ny elbil på torget i Umeå. Företaget siktar på att vara helt klimatneutrala år 2018, och bensinfria bilar är ett steg i den riktningen. De använder många bilar för att transportera personal och material mellan produktionsanläggningarna, men har dragit ned på antalet fordon och vill så småningom ersätta alla bensinbilar med fossilfria bilar.

För närvarande håller de på att bygga laddstolpar och snabbladdningsstationer för elbil i Umeå, och hjälper även kommunen att upprätta två stora laddstationer för elbussar.

– El är en av de produkter som vi säljer, så vi vill att den används till bra saker. Till exempel har vi inte tillräckligt bra luft i centrala Umeå, vilket är fallet i många städer, och då är det bäst att använda elbil.

Företaget har även använt etanolbilar i verksamheten. Ernstson anser att etanolbilarna kan vara ett bra komplement till elbilarna när de försöker att ställa om till att köra med bara bensinfria bilar.


Människor deltar i Dance 2 Power Earth Hour på en flytande plattform den 23 mars 2013 i Singapore. Fotstegens rörelseenergi omvandlades till elektricitet som lagrades och användes för en utomhusfilmvisning. (Foto: Suhaimi Abdullah/ Getty Images)

Människor deltar i Dance 2 Power Earth Hour på en flytande plattform den 23 mars 2013 i Singapore. Fotstegens rörelseenergi omvandlades till elektricitet som lagrades och användes för en utomhusfilmvisning. (Foto: Suhaimi Abdullah/ Getty Images)

– Etanolbilar har fått ett oförtjänt dåligt rykte. Den etanol vi använder kommer förvisso från Brasilien, men den är till 70 procent förnybar och det är betydligt bättre än att använda bensin, säger Ernstson.

Sett till hela Sverige tror Ernstson dock att det kan dröja lite längre innan man kan ställa om helt, men han tror att det är fullt rimligt att hela Sverige kan ha övergått till bensinfria fordon år 2030.

Ett projekt Umeå Energi engagerar sig i och som i förlängningen också i processad form kan komma att bli drivmedel för bilar är biomassan, som i dagsläget används för värmeproduktion.

– Vi jobbar ju på med utvecklingen. Till exempel håller vi på med algförsök för att få en smart miljöteknik att komma igång, vi håller på med torrifiera bränslen som gör att vi kan transportera biomassor längre sträckor, försöker utveckla grön teknik. Det är en viktig sak som vi som företag kan bidra med.

Umeå Energi säljer bara el från förnybara källor, som sol vind och vatten.

Som privatperson tänker Ernstson att det bästa man kan göra är att fundera på vad man själv gör. Hur man transporterar sig, vilken mat man köper, ta hänsyn till inte bara koldioxidutsläpp utan även resursanvändning.

– När man väljer elbolag, när man väljer bil, när man köper mat, när man väljer vilket transportsätt man ska ha till jobbet, tänk om alla kunde ta det här ansvaret. Jag tror den största drivkraften är vi människor själva, inte politiska styrmedel.

Han tycker dock att energin fortfarande är för billig sett ur styrsynpunkt, att de relativt låga kostnaderna för bensin och långa flygresor gör att människor inte tänker efter.

– Och vi är ju vana vid att transportera oss, det är därför vi måste hitta gröna bränslen, det är det som är framtiden. Vi tror att det är smart att ligga lite före, både ur klimatsynpunkt och ur affärssynpunkt. Det är möjligt att det kostar oss några kronor de första åren när man är först med det, men jag tror att vi vinner i längden.

Earth Hour infaller på lördag klockan 20.30 och 21.30. Alla länder släcker inte samtidigt, utan timmen följer tidzonerna.

Första gången Earth Hour genomfördes var den 31 mars 2007 i Sydney i Australien. Året efter blev den en global kampanj.

Fakta:

Vägtrafik och transporter står för nästan en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige, enligt Naturvårdsverket. Inrikes transporter motsvarar ca 20 miljoner ton utsläpp varav personbilen står för 11 miljoner ton.