Bekämpningsmedelsrester och gift på grönsaker från Kina
En grönsaksförsäljare räknar pengar på en marknad i Peking. (Foto: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)


Kinesiska Greenpeace genomförde nyligen en undersökning av grönsaker som säljs i Kinas stora städer såsom Peking, Shanghai och Guangzhou. Organisationen hittade många grönsaker som var kontaminerade med bekämpningsmedel. Flera hade till och med blandningar av flera mycket giftiga medel.

I rapporten från kinesiska Greenpeace, som bär titeln ”Bekämpningscocktails: Har du druckit några idag?” sade organisationen att invånare i Peking, Shanghai och Guangzhou i det närmaste dricker en kopp bekämpningsmedel om dagen genom den frukt och de grönsaker man konsumerar. Fem av de bekämpningsmedel man hittade är cancerogena. 89% av proven hade spår av bekämpningsmedel på sig och 20% av dem innehöll olagliga och mycket giftiga bekämpningsmedel. 60% hade spår av minst fem sorters medel.

En varuinspektör från Guangdongprovinsen sade att det här missbruket av bekämpningsmedel ökat på senare år.

– Bönder visste inte mycket om bekämpningsmedel för åtta-tio år sen. På senare tid har de börjat fokusera på vinsterna och varornas utseende och använder därför mycket bekämpningsmedel. Nu äter de inte längre det de själva odlar, utan äter bara grönsaker som kräver mycket lite kemikalier.

Gao Dawei, professor emeritus vid South China University of Technology som är specialiserad på kemiska tillsatser i mat, sade att rester av flera bekämpningsmedel är skadligare för kroppen än ett enda medel.

– Det uppstår vad vi inom kemin kallar en synergieffekt. En kemikalie kanske inte har så mycket effekt, men flera av dem tillsammans skapar kemiska reaktioner som förstärker effekten. De flesta gifter som människor får i sig har den här typen av synergieffekt och därmed orsakar en cocktail av gifter allvarligare skada än vad en enda gör.

Enligt en officiell undersökning i Peking följer emellertid 96% av grönsakerna i staden nationella riktlinjer. Enligt en artikel i Beijing Daily den 3 april meddelade folkkongressens varusäkerhetsinspektion att 96,75% av grönsakerna i Peking klarade säkerhetsinspektionerna under 2008.

Gao, en man som jobbar som varuinspektör i Guangdong, sade att officiella inspektioner för det mesta inte är pålitliga på grund av de komplicerade intresseförhållandena mellan producenter och inspektörer. Kina har mycket detaljerade regler om bekämpningsmedelsrester på varor, men i praktiken tillämpas de inte, menar han.

– Kinesiska riktlinjer utvecklades utifrån de internationella och är till och med striktare än dessa, men när skadedjuren blev resistenta mot de medel man använde tvingades bönderna ta till allt högre doser. Rena naturkatastrofer som orsakats av skadedjur har blivit allt värre på senare år och om de inte använder mycket bekämpningsmedel får bönderna ingen skörd, sade Gao.

För att hantera giftresterna brukar kineserna själva ofta låta frukt och grönsaker ligga i blöt länge och tvätta dem noga. Vissa medel kan dock inte tvättas bort på det här viset enligt Gao.

– Vatten kan bara ta bort allmänna vattenlösliga bekämpningsmedel på ytan. Jag känner till minst två typer av bekämpningsmedel som inte kan tvättas bort. En av dem är de syrabaserade medlen som reagerar med produkten och binder till den. På grund av detta är de godkända medlen för att tvätta grönsaker ofta svagt basiska. Den andra sortens medel kan tränga in i cellerna på produkten och inget kan tvätta bort det.