Bekämpningsmedel i lantbruket hotar ytvattnet globalt
En lantbrukare sprider bekämpningsmedel på ett fält i Vimy nära Lens i juni förra året. Då förbjöd man i Frankrike att sprida bekämpningsmedel i områden inom 200 meter från offentliga platser, nära skolor, daghem och äldreboende. Foto: Denis Charlet / AFP /Getty Images


En ny tysk studie som undersökt den globala användningen och effekterna av bekämpningsmedel, har funnit att i över hälften av 2 500 undersökta områden i 73 länder, överskrider kemiska koncentrationer de rekommenderade nivåerna.

Forskarna anser att resultatet är alarmerande och varnar för att vattenlivet kommer att ta skada. Problemet kan i framtiden bli en global miljöfråga på samma nivå som klimatförändringen.

– De fann att drygt hälften av de undersökta områdena hade överskridit de tillåtna gränserna. Det innebär att det finns anledning att befara att vattenlevande organismer har påverkats i lika många områden, sade Jules Blais, chef för laboratoriet för analys av naturliga och syntetiska miljögifter vid universitetet i Ottawa.

Studien med titeln, “Agriculture Insecticides Threaten Surface Waters at the Global Scale”, (Insektsbekämpning i jordbruket hotar ytvattnet globalt) dök upp i US Proceedings of the National Academy of Sciences, tidigare i veckan.

Prover överskred gränsvärden i EU och USA

Författarna, Sebastian Stehle och Ralf Schulz från Institutet för miljövetenskap i Tyskland, granskade 838 studier med hjälp av en meta-analys för att mäta nivåerna av insektsbekämpningsmedel i ytvatten. Deras analys visade att 11 300 insektsmedelskoncentrationer fanns i hälften av de 2 500 vattenproverna, som togs över hela världen. Dessa överskred de rekommenderade gränsvärdena både i EU och USA.

– Jag tror att detta blir en väckarklocka för jordbrukets globala effekter på vattenlivet och naturen över hela världen. Den illustrerar det mänskliga avtrycket på naturen lite tydligare. Jag tror det blir lite mer klart än vad vi var medvetna om tidigare, sade Blais.

Forskarna varnar för att vattenlevande organismer, som insekter och kräftdjur, påverkas av bekämpningsmedel. De uppskattar att vattenlevande organismer har minskat med 30 procent på grund av de höga halterna av bekämpningsmedel. Kategorin omfattar inte fiskar men fiskarter som är beroende av dessa organismer påverkas.

Hot mot den biologiska mångfalden

”Föroreningen av ytvatten till följd av nuvarande användning av insektsbekämpningsmedel i jordbruket är ett stort hot mot den biologiska mångfalden”, skriver författarna.

”Vår analys visar att en grundläggande revidering av nuvarande reglering för användning av bekämpningsmedel är nödvändig, för att vända de globala miljöeffekterna av jordbrukskemikalier som baserar sig på ett högeffektivt jordbruk”.

Några skäl till att bekämpningsmedlen hamnar i ytvattnet kan vara att dagens riskbedömning är missvisande eller att jordbrukarna inte följer riktlinjerna för användandet av bekämpningsmedel.

– Det här ger en inblick i det globala tillståndet och användningen av bekämpningsmedel och dess påverkan på vattenmiljön. Det är en väckarklocka och den visar hur dessa bekämpningsmedel används, sade Blais.

Forskarna noterar att trots att bekämpningsmedlen kan försvinna snabbt i vatten kan de döda vattenlevande organismer. På grund av en hög koncentration initialt har de hög toxicitet.

Allvarlig utmaning för nuvarande regleringar av insektsmedel

”Sammantaget blir våra resultat en allvarlig utmaning för nuvarande reglering av riskbedömningar och användningsförfarande av insektsmedel globalt”, konstaterade författarna.

”Idag upptar jordbruket 40 procent av världens landyta och jordbruksproduktionen förväntas öka betydligt. Det kan leda till att framtida jordbruksverksamhet kan få lika allvarlig miljöpåverkan som klimatförändringar.

Forskarna har bara kunnat använda data från 10 procent av de globala ytvattnen i jordbruksområden. Uppgifter saknas från Ryssland, stora delar av Afrika och nordvästra Sydamerika.

Kaven Baker-Voakes är frilansjournalist baserad i Ottawa, Kanada.

Översatt från