Bekämpa oljud med mera ljud


Vanliga hörselskydd, med proppar och kåpor har funnits i alla tider, en teknik som kan kallas för passiv. Man gör inget för att aktivt dämpa ljudet, bara dämpa det.

Tekniken är känd sedan 1950-talet. Omgivningsbuller kan reduceras betydligt med hjälp av smart teknik. En mikrofon fångar upp ljudet; en förstärkare driver en högtalare som spelar upp samma ljud, men med omvänd fas. Ungefär som barnens gungor; knuffa barnet när de närmar sig, och till slut står gungan still.

Våra hjärnor tolkar med hjälp av öronen luftens vibrationer som ljud. Det behövs bara korrekt timing, något som är praktiskt genomförbart med låga frekvenser, typiskt buller som upplevs som tröttande vid resor med flyg, bussar och tåg.

Tyvärr är det opraktiskt att släcka ut ljud med högre frekvenser, så fortfarande kan man störas av grannens telefonsamtal.

Tack vare de senaste årens miniatyrisering av elektronik kan alla idag köpa hörlurar med aktiv bullerreducering.

De flesta tillverkare använder förhållandevis enkel analog teknik, men de bästa och dyraste modellerna har digital dämpning, det betyder att de analyserar återkommande mönster i bullret, och kan ytterligare minska störningarna.

Tekniken kan även skalas upp och dämpa hela kabinen i flygplan. SAAB visade vägen med flygplanet SAAB 2000.

Vi kan förvänta oss att se tekniken i de flesta bullersamma miljöer i framtiden, exempelvis bilar och båtar.

Just bilar är ett intressant exempel, där tillverkare av högpresterande bilar önskar rätt ljud. De vill att föraren upplever bilen som tyst och samtidigt ska det höras ett ”mysigt muller” vid accelerationer.

Tillverkarna dämpar alltså vägbuller och framhäver en för bilen märkbar karaktär.

Alla stora hörlurstillverkare har flera modeller. Exempelvis har Bose, Shure, Sennheiser, JVC och Sony modeller i flera klasser. Allt från små pluggar som stoppas direkt in i örat, till små lurar och heltäckande kåpor. De heltäckande kåporna stänger även ute högre frekvenser.

Men eftersom själva tanken med bullerreducerande lurar är resor, är fullstora hörlurar inte alltid praktiskt, de kan upplevas som tunga och obekväma, även om de dämpar oljud absolut bäst.

Att välja rätt produkt är inte lätt; lurarna är betydligt dyrare än vanliga passiva lurar.

Prova dem gärna. De ska passa både öronen och din stil. Fråga om lurarna kan fortsätta spela, även om batteriet tar slut, något inte alla kan. Självklart tystnar de dyraste, trådlösa lurarna utan batteri.

Nu när du har lurar som dämpar bakgrundsbullret kan du faktiskt sänka musikens ljudnivå. Du sparar batterier och dina öron.

Kom dock ihåg att även om omgivningsljud dämpas, skyddas inte dina öron mot skadligt buller; farliga nivåer kan fortfarande skada hörseln.

Fyll din musikspelare eller telefon med din favoritmusik, eller varför inte testa tjänster som Spotify eller Last.fm.

Även när din musik har tystnat fortsätter dina lurar att dämpa, så du kommer lätt att sova på din nästa flygresa över Atlanten.

Du kommer att undra varför inte alla passagerare har liknande lurar.