Bekämpa autism, del 1
Fridrik har gjort anmärkningsvärda förbättringar med icke-traditionell behandling av hans autism. (Foto: James Ottar Grundvig)


Autism var något som exploderade som nyhet i media under 2000-talet, det är bara 11 september 2001 och Irak-kriget som det har varit fler reportage om. Det centrala frågan kring autism har varit: vad ligger bakom autism och vad är huvudorsaken till dess expotentiella ökning?

Den utnötta ramsan från psykologer och barnläkare att man tidigare inte hade resurser att känna igen symptomen på autistisk rubbning (ASD) och att de därmed även hävdar att det alltid funnits tusentals av dessa barn, är något som krossats av verkligheten.

Varje år med tusentals nya fall, kombinerat med djupa kriser i statsinkomsterna och ett överbelastat specialskolsystem med för lite personal, har tillintetgjort denna ohållbara teori.

Kanske den mest avgörande anklagelsen mot det argumentet har varit experters oförmåga att förklara hur tungmetaller i allmänhet och speciellt kvicksilver har förgiftat de flesta autistiska barnen.

För att göra anklagelsen fullständig – försäkrings- och sjukvårdstjänstemän har genom att inte till fullo godta den miljömässiga synvinkeln vägrat att hjälpa till i den så viktiga insatsen vad gäller avgiftning. Detta har ”hjälpt” CDC:s (Centers for Disease Control and Prevention, Centret för kontroll och förebyggande av sjukdomar) tillvägagångssätt att följa två vägar då de tacklar autism. Dels den ”låga vägen” genom att skydda vaccintillverkares vaccinationsprogram för spädbarn oavsett intressekonflikter eller bevis som ifrågasätter det överdrivna programmet med 24 vaccinationer under de första 24 månaderna. Samtidigt tar man den ”höga vägen” genom att genomföra en välvilligt utbildningsprogram, som audioföreläsningar eller utvecklingen av ”första tecknen-lista” för barnläkare, för att tidigt kunna känna igen symptomen för autism hos småbarn.

CDC har fram tills idag inte utvecklat ett enda program för att frigöra tungmetaller från barn. Om de bara var så offensiva i att hjälpa föräldrar att erhålla alternativa behandlingar för att bekämpa autism som de är i att bygga en mur runt sitt förordnade vaccinationsprogram, så skulle inte kontroversen runt autism vara så akut eller bitter.

Policyn att försvara thimerosal – det kvicksilverbaserade konserveringsmedlet som används i många barnvaccin – har inneburit att vaccinfabrikanterna bara gjort debatten inflammerad.

Genom att avvisa föräldrar med autistiska barn, har CDC givit oss en energin till att lösa det själva. Vi har tagit ledningen i att utveckla avgiftningsmetoder med begränsade ekonomiska resurser, medan vi har blivit guidade av en handfull av DAN-läkare (Defeat Autism Now, bekämpa autism nu-läkare) villiga att gå med i kampen.

För min sexårige son Fridrik har det varit en process med tre nivåer att avgifta honom från kvicksilver, arsenik, bly och kadmium. Först tog vi itu med vad vi visste behövdes i hans undermåliga diet genom att ge honom en rad vitamintillskott, fiskolja, neurotransmittorer (signalsubstanser) och fettsyror

Fridriks mor är sjuksköterska så vi gav honom en ”intravenös knuff ” med enzymet glutathion, hjärnans naturliga kelaterande substans (frigör och binder upp metaller från vävnad så att kroppen kan eliminera dem).

Slutligen så kunde Fridrik, till skillnad från majoriteten av autistiska barn som har mag-tarmproblem – ta industriell stark oral kelatterapi. Det fanns en risk att det kunde orsaka bakslag, men fördelen med att ta kelatpreparat i tablettform, i motsats till en transdermal kräm som används av barn med mag-tarmproblem, var inte bara den längre verkan utan också en mer aggressiv förmåga att ta tag i metallerna som hade bäddats in i min sons hjärna och vävnad.

Fyra månader efter att vi hade slutat ge Fridrik kelatterapi var frågan vilka andra steg vi kunde ta för att förstärka läkandeprocessen för en icke-verbal autistisk pojke.

Kommande artikel: Nästa steg i läkandeprocessen: Behandlingen av autism blir högteknologisk.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-4-30/54734.html