Behöver Sverige en ny huvudstad?
En t-bana passerar på en bro framför Södermalm, Stockholm i juli 2003. (Foto: Sven Nackstrand/ Getty Images)


Kommunikationerna mellan Stockholm och övriga Sverige är så dåliga att man borde utreda huruvida Stockholm ska fortsätta att vara huvudstad, anser riksdagsledamoten Lotta Olsson (M). Idén har fått stort gehör i media den senaste veckan.

Stockholm har hittills suttit trygg i sin position som Sveriges huvudstad, men nu håller staden på att bli ett hinder för övriga landets utveckling, säger Lotta Olsson. Hon föreslår i en motion till riksdagen att man ska utreda om Stockholm ska ”befrias” från uppdraget som huvudstad.

Hon ställer sig kritisk till planerna på att lägga ned Bromma flygplats, att vägprojektet ”förbifart Stockholm” har lagts på is, och att tågsträckorna ofta har avbrott och förseningar. 

– De styrande lokalt skapar själva en hotbild mot sin existens som huvudstad, säger Lotta Olsson, vars parti har varit i opposition i två månader efter regeringsskiftet.

Inga garantier att komma i tid till jobbet

Olsson kommer själv från Örebro, som ligger cirka 20 mil från Stockholm. Därifrån är det dagligen runt tusen personer som dagpendlar till huvudstaden.

– Den stående snackisen på stationerna är ju att folk är så frustrerade över att tågkommunikationerna idag inte fungerar.

Samtidigt är bostadsmarknaden i Stockholm överhettad. Vill man inte köpa en lägenhet för överpris får man vänta många år i bostadskö eller hyra i andra eller tredje hand. Att pendla är ett alternativ för många, men med trafikproppar in och ut ur staden kan man inte lita på att komma i tid till jobbet.

Daniel Öhrn som är konsult på ett teleföretag i Stockholm tågpendlar sedan ett halvår tillbaka från hemmet i Arboga som ligger en och en halv timme bort. För honom personligen fungerar pendlandet relativt bra. Han kan sitta och jobba på tåget, och när tåg ställs in har han två olika ruttalternativ eftersom Arboga är en knutpunkt. Men det är värre för dem som bor längs en av sträckningarna, säger han, när tågen försenas eller avgångar ställs in. Då har de inga alternativ. 

Bristande underhåll och sabotage


Lotta Olsson, M-politiker från Örebro, vill att man utreder Stockholms roll som huvudstad. (Foto: Riksdagen)

Lotta Olsson, M-politiker från Örebro, vill att man utreder Stockholms roll som huvudstad. (Foto: Riksdagen)

De inställda tågen och förseningarna orsakas ofta av bristande underhåll och nedrivna kontaktledningar. Att kopparpriset ligger så högt idag är en faktor som också spelar in när tågavgångar ställs in.

– Det ligger mycket koppar som jordar järnvägsspåren och ibland stjäls det på långa sträckor. Det går inte att köra tågen där förrän det är fixat, säger Öhrn.

Han oroar sig för hur det kommer att bli i vinter när kölden och snön börjar ställa till problem. Det svenska vintervädret i kombination med tåg brukar skapa stora rubriker på förstasidorna.

Öhrn har tur som har en flexibel uppdragsgivare, säger han. När trafiken strular kan han jobba hemifrån, men det finns de som inte har samma möjlighet, utan måste vara på plats.

Fem extra miljarder

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) säger att järnvägen behöver bli ett attraktivt val, vilket det inte alltid är idag.

– Tågen ska komma och gå i tid, det är en viktig uppgift för regeringen att ta tag i, säger hon.  

Regeringen satsar därför fem extra miljarder på järnvägsunderhållet under mandatperioden. Underhållet har varit eftersatt under många år, säger Johansson. Man ska även utreda hur staten kan ta ett mer samlat ansvar för järnvägsunderhållet.

I oktober beslutade regeringen att frysa projektet Förbifart Stockholm för att ge parterna Stockholms stad och Stockholms läns landsting tid och möjlighet att omförhandla finansieringen. Det för att finansieringen för den stora infrastrukturinvesteringen behöver vara förankrad och långsiktigt hållbar, säger Johansson. Arbetet med förbifarten ska dock vara igång igen den 1 maj 2015, om parterna inte inkommit med ett annat förslag.

Flera alternativa flygrutter

I dagsläget finns det inget förslag om att lägga ned Bromma flygplats i centrala Stockholm. Det är upp till Stockholms stad att lämna in ett förslag till regeringen om att utse en förhandlingsman. Denne ska då, om förslag inkommer, underlätta dialogen mellan kommunen och andra aktörer och utreda olika intressen, som behovet av fler bostäder, betydelsen av bra transporter i hela landet, minskad klimatpåverkan och regeringens mål om minskad arbetslöshet. Intressena behöver vägas mot varandra. 

– Platsen Bromma som sådan är inte huvudsaken, det viktiga är att säkerställa att behovet av goda transportmöjligheter tillgodoses i hela landet också framöver. Det går även att titta på snabbspår till Skavsta flygplats eller utöka på Arlanda, säger Anna Johansson. 

Lotta Olsson hoppas att motionen och en eventuell utredning ska landa i att folk ”vaknar upp” och förstår att det är en skyldighet att kommunikationsmedlen till stan fungerar. 

– Det är min önskan nummer ett. Om inte så måste man titta på andra lösningar, säger Lotta Olsson.