Behandling mot tandlossning inte alltid effektiv


Ny svensk studie visar att behandling mot kronisk tandlossning är kostsam för samhället och inte alla gånger befogad. Vetenskapliga bevis saknas för behandlingens effekter och diagnosen kronisk tandlossning ställs dessutom ofta på oklara grunder.

Tandvårdshögskolan i Malmö har presenterat en studie som ifrågasätter den metod som svenska allmäntandvården använder sig av för att behandla patienter mot tandlossning (paradontit). En SBU-rapport från 2004 visar att det saknas vetenskapliga bevis för att behandling mot tandlossning har säkra behandlingseffekter. Trots det fortsätter tandläkare och tandhygienister att behandla mot sjukdomen.

Det är ingen garanti att man inte kan drabbas av tandlossning trots att man går till tandläkaren eller tandhygienisten för att avlägsna tandsten två gånger per år.

– Det sker en överbehandling inom allmän tandvård i dag, och många patienter kan invaggas i falsk säkerhet, säger Kerstin Knutsson, docent på Tandvårdshögskolan i Malmö.

Studien visar att för de mellan fem till tio procent av befolkningen, som lider av allvarlig tandlossning har inte situationen förbättras, trots ökade vårdinsatser. Flera studier vid Malmö Tandvårdshögskola pågår nu kring hur tandläkare och tandhygienister diagnostiserar och behandlar patienter som är drabbade av tandlossning av olika grad .

– Man bör ha rimliga förväntningar på vad tandvården kan göra för att förebygga tandlossning, säger Kerstin Knutsson. Hon vill i stället lyfta fram egenvården som viktigast.

Kerstin Knutson anser dessutom att det kan finnas risker med alltför flitig putsning av tänder. Hon tycker inte att man ska behandla friska tänder likadant som de som visar tecken på tandlossning. Man kan också förstöra goda bakterier när man avlägsnar beläggningen.

– Vi som behandlar mäter surrogatmått, exempelvis om tandköttsfickorna har minskat, men vi vet inte om behandlingen har den effekt som patienterna önskar, vilket är att få behålla sina tänder, säger Kerstin Knutsson och menar att den förbättring som trots allt skett när det gäller tandlossning under de senaste 30 till 40 åren kan bero på ett allmänt förbättrat hälsoläge och bättre egentandvård.

– Det allmänna immunförsvaret är bättre och vi är friskare än vad vi varit tidigare. Men vi kan inte hävda att det är tandvårdens förtjänst att situationen förbättrats.

Fotnot:

SBU är Statens beredning för medicinsk utvärdering