Befordran av Mao Zedongs sonson en politisk gest
Mao Xinyu. (Foto: AFP)


Mao Zedongs enda sonson, Mao Xinyu, befordrades nyligen. Experter menar att det är ett försök av Hu Jintaos regim att balansera den känsliga politiska situationen inom de högsta nivåerna av det Kinesiska kommunistpartiet.

Mao har redan ett antal officiella titlar inom partiapparaten, bland annat biträdande chef för departementet för strategiska studier på arméns militära vetenskapsakademi, medlem av ungdomsfederationens ständiga kommitté och medlem av den politiska konsultativa konferensens nationella kommitté. Nu har han även utsetts till generalmajor i den kinesiska armén, folkets befrielsearmé. Det skedde den 20 juli och gör Mao till Kinas yngsta generalmajor genom tiderna.

Maos befordran ses som en kompromiss mellan olika fraktioner, där Mao används som en sorts dekoration för att hålla traditionella kommunister nöjda.

Jag anar att Hu Jintao håller på att utse Mao till en sorts kronprins. Att befordra honom ska även demonstrera Hus lojalitet till Mao Zedongs släktingar och hans politiska tänkande, säger Yang Meizhong, Kinaexpert på japanbaserade Mitsubishi Research Institute.

Hu försöker ”ena olika partifraktioner och säkra sin egen position inom dem”, enligt Yang.

De första indikationerna på att Mao skulle befordras kom den 29 juli när han tog med sin fru och son till den gamla staden Zhaohua i Sichuanprovinsen. De officiella bilderna visar Mao i generalmajorsuniform, där man kan se hans nya grad på axelremmarna.

Fem dagar senare meddelades det officiellt. Den 2 augusti bekräftade en talesman för arméns militära vetenskapsakademi befordran till kommunistpartiets officiella extrena propagandaorgan Global Times. Talesmannen avslöjade inte när Mao befordrades men kommenterade att det var ”naturligt” eftersom 40-årige Maos ”många bedrifter vunnit honom rätten till befordran”.

Huruvida Mao Xinyus befordran beror på den priviligierade status som den revolutionäre ledaren Mao Zedong ännu trots allt åtnjuter, trots att hans politik ledde till att tiotals miljoner kineser dödades och förföljdes, har diskuterats. Somliga menar att det luktar statligt sponsrad svågerpolitik.

En kinesisk medborgare som fortfarande är påverkad av Mao Zedongs numera i praktiken utmönstrade politiska teorier kommenterade:
– Att befordra honom är inte bara nödvändigt utan ett måste, eftersom han kan komma att leda folket på den stora vägen till socialism. Han har kommit upp genom leden och förtjänar sin befordran.

Mao själv var däremot mer öppen med sina tankar. I en intervju med den populära kinesiska sajten Net Ease erkände han att hans familjebakgrund ”definitivt var en faktor. Det är ett objektivt faktum som man inte kan bortse ifrån”.

Nyheten att Mao befordrats rapporterades redan i september 2009 av Standard i Hongkong. Den rapporten tycks dock ha varit för tidig eftersom Maos befordran officiellt meddelades i statlig kinesisk media att ha ägt rum först den 20 juli 2010.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/40527/