Befolkningen växer fortare än beräknat


Vid slutet av år 1700 uppgick Sveriges befolkningsmängd till knappt 1,5 miljon. Två hundra år senare, år 1900, var folkmängden drygt 5,1 miljoner invånare. År 2018 är den 10 miljoner.

En ny prognos för befolkningen har gjorts som visar att vi redan 2018 kommer att vara 10 miljoner människor i det här landet, skriver SCB.

Det är oroligt i många länder, och krig, vilket får människor att söka sig till fridsammare områden. Invandringen har bidragit mest till befolkningsökningen och kommer att öka mycket kraftigare än vad SCB hade beräknat i tidigare prognoser.

De närmaste åren tror vi att asyl- och anhöriginvandring kommer att öka, men på sikt minskar den”, säger Lena Lundkvist, befolkningsstatistiker hos SCB i tidskriften Välfärd.

Utvandringen kommer dock att öka bland nordiska personer och arbetskraftsinvandrare som återvänder hem. Många barn föds och trenden med tre barn gör att fruktsamheten kommer att vara fortsatt hög. Männen lever dessutom längre bland annat på grund av minskad rökning.

Principen bakom hur en befolkningsprognos görs är enkel. Den utgår från dagens befolkning, lägger till de som föds och invandrar, drar sedan ifrån de som utvandrar och dör. Men:

Det svåra är att göra antaganden om invandring, utvandring och fruktsamheten”, säger Lena Lundkvist.