BBC föreslår nedskärningar och omorganisation
BBC Worldwides huvudkontor i London. Bolaget offentliggjorde sin strategi den 2 mars med förslag på stängning av stora delar av verksamheten år 2013. (Foto: Oli Scarff / Getty Images)


BBC:s generaldirektör meddelade att det brittiska medieföretaget kommer att stänga två av sina digitala radiostationer, 6 Music och Asian Network, i slutet av 2011 som en del av företagets omorganisation.

Hälften av företagets webbplatser kommer att stängas fram till år 2013, tillsammans med BBC Switch and Blast, radio, TV och shower på Internet för tonåringar.

Företaget, som grundades 1922 i Storbritannien, räknar med att spara 6,4 miljarder kronor, vilka kommer att användas till internationella nyhetsproduktioner och andra program.

Internetkostnaderna förväntas också minska med 25 procent. Omorganisationen kommer sannolikt att leda till cirka 600 uppsägningar.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/30717/