Bättre undervisning om kommunismens brott
Skolminister Jan Björklund säger att kommunismens brott mot mänskligheten ska belysas bättre i skolundervisningen. (Foto: regeringen.se)


Kunskaper om kommunismens brott ska bli en viktig del i skolundervisningen, det sade skolminister Jan Björklund vid måndagens frågestund i riksdagen. Forum för levande historia har sedan slutet av förra året fått i uppdrag att ta sig an de totalitära kommunistregimernas brott på samma sätt som om nazisternas förgripelser.

– Jag anser att det är av största vikt att skolan ger barnen kunskaper om brott mot de mänskliga rättigheterna som har begåtts i kommunismens namn. Regeringen avser att återkomma i denna fråga i samband med en översyn av grundskolans läroplan, sade Jan Björklund.

Han gjorde det som ett svar på moderaten Mats Johanssons fråga om vilka åtgärder som regeringen tänker vidta för att förbättra skolans undervisning om de totalitära ideologiernas teori och praktik.

Frågan kommer i kölvattnet på en uppmärksammad rapport om ungdomars bristande kunskaper om kommunismen som presenterades för ett par veckor sedan. Undersökningen, som gjordes av Demoskop på uppdrag av Föreningen för Upplysning om kommunismen, vände sig till ungdomar mellan 15 och 20 och kunskapsluckorna var uppenbara: 95 procent känner till Auschwitz – men 90 procent känner inte till Gulag. 43 procent tror att det totala antalet offer för kommunismen under nittonhundratalet är en miljon eller färre. En femtedel tror att det är inga alls eller färre än tio tusen. 40 procent anser att kommunismen bidragit till ökat välstånd i världen. 22 procent anser att kommunismen är ett demokratiskt samhällskick.

”Detta alarmerande undersökningsresultat visar att en omedelbar kraftansträngning behövs för att förbättra det oacceptabla kunskapsläget i skolan”, skrev Anders Hjemdahl och Camilla Andersson, grundare av UOK på DN-debatt den 9 maj.

– Det är glädjande att Jan Björklund ger besked om att regeringen avser vidta åtgärder för att förbättra kunskaperna om kommunismen och dess brott mot mänskligheten, säger Mats Johansson.