Bättre kontroll på antibiotikautsläpp i världen
En indisk apotekare tar fram antibiotika på ett apotek i Mumbai. (Foto: Sajjad Hussain/AFP)


Varje dag släpper läkemedelsindustrin i Hyderabad, Indien, ut 44 kilo antibiotika, uppger SR. Det svenska Läkemedelsverket presenterade ett förslag för EU:s hälsoministrar som väckte intresse; utsläppsgränser bör upprättas och kontrolleras, inte bara inom EU.

Sedan läkemedelstillverkningen har flyttat från Sverige görs en stor del av läkemedel i utvecklingsländer som Indien och Kina. Men det sker på bekostad av miljön och miljöproblemen har vuxit, uppger forskare till SR. Fyra av de tio största läkemedelstillverkarna av aktiv substans till svenska läkemedel finns i Hyderabad, Indien uppger Läkemedelsverket till Ekot.

Göteborgs universitet har samarbetat med myndigheterna i Hyderabad i att undersöka avloppsvatten från läkemedelsebolagen. Forskarna i Sverige analyserade vattenproverna och fann höga halter av bredspektrumantibiotika, vilket är verksamt mot flera olika arter av bakterier.

Analyserna av avloppsvattnet visade att det fanns högre halter av antibiotika i vattnet än vad en patient har i blodet under en behandlingskur med läkemedlet

Eftersom många läkemedelssubstanser som tillverkas i Hyderabad, införlivas i läkemedel som sedan marknadsförs och säljs av läkemedelsbolag världen över, ansåg svenska forskare som analyserat prover från den indiska staden, att detta inte är enbart en lokal angelägenhet för Indien.

Läkemedelsverket fick i uppdrag att ta reda på vad som kunde göras och under ett möte häromdagen i Polen, som nu sköter ordförandeskapet i EU, presenterade Sverige ett förslag till EU:s hälsoministrar om att minska utsläppen vid läkemedelstillverkning.

Utsläppsgränser ska införas för vissa substanser med möjlighet till kontroll av att de efterföljs. Inriktningen ska i första hand ligga på antibiotika och ämnen som påverkar hormonsystemet samt mediciner som det används mycket av.

Läkemedelsverkets miljöchef Charlotte Unger säger till SR att förslaget mottogs mycket bra.

– Framförallt var det stora länder som Frankrike och Storbritannien som gav stöd till förslaget och även våra grannar som Danmark och Finland och det tycker jag är en framgång.