Bättre i matte med mentor
Kanske kommer fler elever från Angered att söka till Chalmers efter att de fått hjälp med matten av mentorer därifrån? (Foton: Joni Partanen/Epoch Times)


Den 7 juni 2007 beslutade riksdagen om skärpta antagningskrav för universitetsstudier. Betyg i bland annat matematik blir obligatoriskt. Några Chalmersstudenter kanske har förutsett matematikens framtida betydelse.

Redan för två år sedan inledde de ett projekt som heter Intize med syftet att höja mattekunskaperna bland yngre elever i gymnasiet och högstadiet genom mentorverksamhet.

– Sverige är på väg ned när det gäller elevernas intresse för matematik och naturvetenskap och teknik för den delen, sade blivande civilingenjören Alan Zabihi som är projektledare för högstadiet.

Rollen som mentor

Grundidén består av att varje Chalmersstudent i projektet hjälper tre till fyra gymnasister med matematik, som i sin tur hjälper högstadiets elever, förklarade Alan.

Chalmersstudenten Ellen Hagberg som också läser till civilingenjör är mentor för tre gymnasieelever i Angered.


Ellen Hagberg läser till civilingenjör och hjälper tre elever i Angered med matten på fritiden.

Ellen Hagberg läser till civilingenjör och hjälper tre elever i Angered med matten på fritiden.

– Jag träffar tre elever i två timmar varje vecka och räknar matte med dem. Jag är också ansvarig för en [gymnasie-] klass i Angered. Jag tittar till klassen och kollar om de vill byta mentor, eller om de är missnöjda med gruppen och är med i temakvällar och söndagsaktiviteter, sade Ellen.

Projektet började när några Chalmersstudenter för två år sedan erbjöd en klass på Angeredgymnasiet gratis stöd med matematik. Det blev en succé.

– Varför de valde just Angeredgymnasiet var för att de såg att behovet var störst där. Det är väldigt få elever från Angered som söker till Chalmers. Det var så det började, sade Alan Zabihi.

Behovet finns inte bara i Angered

– När projekt startades höll de sista vetenskapsklasserna på att försvinna. Det fanns inga sökande, tillade Ellen Hagberg.

Alan berättade att man inte vill isolera Angered som målgrupp. Projektet är tillgängligt för alla, men behovet är störst i Angered där många ungdomar med sämre sociala förhållanden bor. Han själv bor i Angered men hans föräldrar är utbildade, därför är det en självklarhet för honom att utbilda sig. Ändå känner han ett behov av stöd för att ta sig vidare i utbildningen. När han gick i högstadiet var kontakten med gymnasiet obetydligt.

– För dem som har båda föräldrarna arbetslösa måste det vara mycket svårare. De hamnar i en ond cirkel. Det är ett stort problem. Vi tror att vi kan lösa det här problemet genom de här åtgärderna. Det är därför jag blev engagerad i det här, sade Alan.

Ellen däremot lockades av idén med mentorskap, matte och umgänget med elever utanför hennes vanliga vänkrets.

– Man vill göra något bra med [fri] tiden. Dessutom tycker jag att det är kul med matte, sade Ellen.

Positivt resultat


Alan Zabihi säger att svenska elever fått mindre intresse för matematik och besläktade ämnen.

Alan Zabihi säger att svenska elever fått mindre intresse för matematik och besläktade ämnen.

Ellen tycker att matematik handlar om logik, samband och något konkret som kan leda till rätt svar. Hennes erfarenhet av projektet är givande. Hon har lärt mycket om sig själv, pedagogik och vardagsproblem ur matematiska perspektiv.

Nittioåtta procent av eleverna angav att projektet var ”bra” eller ”mycket bra” i en utvärdering 2006. De tyckte att det mest positiva med projektet var den bra undervisningen och deras förbättrade mattebetyg.

Mirjam Ahmed som går andra året på Burgårdengymnasiet säger att hjälpen fått henne att se helheten på ämnet och få en djupare förståelse för matematik. I sin tur agerar hon mentor för elever i årskurs 8 och 9.

– Jag hjälper högstadieelever med matte. Det är jättekul. De fick lära sig från mina misstag, sade Mirjam Ahmed, som funderar på att läsa till arkitekt på Chalmers.

Angreppssätt tilltalar ungdomar

Alan Zabihi tycker att projektet har ett angreppssätt som tilltalar ungdomarna därför att alla deltagare berörs direkt av problemet. Myndigheterna klarar inte av sådana problem för att de är låsta av byråkratin som gör det svårt för dem att förstå ungdomarnas situation.

– De tror att om man lägger ut resurserna pengar och människor och skakar om, så blir det bra. Det blir ett för stort glapp mellan myndigheter och skolor och ungdomar. Det behövs att människorna själva får ta tag i problemet. Självklart har vi fått stöd från omgivningen, fast det är människorna där nere som måste ta tag i problemen och lösa dem, sade Alan.


Mirjam Ahmed går på gymnasiet och har fått hjälp av mentorerna att se helheten i matematiken.

Mirjam Ahmed går på gymnasiet och har fått hjälp av mentorerna att se helheten i matematiken.

Stockholm, Oslo och Europa

Det har gått bra för projektet. Mer än 400 personer är engagerade. Aktiviteterna sker för det mesta på fritiden. Chalmers erbjuder en spännande miljö för gymnasister att komma till, medan Chalmersstuderande kan applicera sina färdigheter i matematik och pedagogik. Projektet har fått uppmärksamhet från många håll.

– Vi har bland annat spridit det till Stockholm nu. Och även Norge har startat upp en liknande projekt efter utbyte med oss. Lund är på gång. Regionalt växer vi också. Vi sprider det till andra skolor i Göteborg. Nästa steg är ut i Europa och världen, sade Alan Zabihi.