"Bättre förståelse och djupare insikter i den andras försvar"
Karin Enström (Foto: Regeringskansliet)


Det här är varken en försvarsallians eller ett förbund och har inte heller något att göra med Nato utan handlar om säkerhetspolitik, poängterade de båda försvarsministrarna.

– Det är klart att det här också skapar förutsättningar, om det någon vacker dag finns en politisk vilja att göra någonting mer än idag, sade Carl Haglund Finlands försvarsminister.

Enligt planen ska ett utökat samarbete ske inom nio områden inom försvaret, exempelvis mer omfattande övningar och utbyte av uppgifter inom övervakning av luftrum och havsområden.

– Vi kan få ut så mycket mer av samma resurser. Att tro att vi till slut ska kunna spara, jaa, det är möjligt, men framförallt allt att vi med samma mängd insatta resurser får ut ett betydligt bättre resultat i form av operativ effekt, sade Karin Enström, Sveriges försvarsminister.

En idé de båda försvarsministrarna har, är en gemensam kvalificerad vinterutbildning och att personal från de två ländernas försvarsministerier tjänstgör växelvis hos varandra.

– Det skapar bättre förståelse och djupare insikter i den andras försvar, säger Enström.

Charly Salonius-Pasternak, forskare på Utrikespolitiska institutet som intervjuades av Yle, tror inte att planen tillkommit på grund oron i östra Europa.

”Jag skulle säga att det är en slump om man nu tänker på Ukrainakrisen som har pågått länge, men sådana här saker planerar man långt i förväg.

I mars gjorde samma tidning en enkät som visade att hälften av finländarna stödjer tanken på en försvarsallians mellan Finland och Sverige. Carl Haglund kommenterade resultatet med att länderna arbetar på ett fördjupat fredssamarbete, syftet inte är att försvara varandra.

Salonius-Pasternak tror
att de under arbetets gång insett att de faktiskt kan göra samarbetet ännu djupare, innan man försöker göra det inom den nordiska ramen.

Karin Enström säger att de båda ländernas försvarsmakt ska undersöka möjligheten att utbilda gemensamma förband. 

– De ska användas för EU:s och FN:s operationer och för fredstida uppdrag i vårt närområde, fortrsatte hon.

I oktober ska den svenska försvarsmakten lämna in en preliminär gemensam rapport om möjliga samarbetsområden.