Bättre för hjärtat att vara smal och otränad än vältränad och fet
Goda hälsovanor grundläggs i unga år. På bilen ser vi Mark Hammett, professionell rugbyspelare i Nya Zeeland som tränar med en yngre förmåga. (Foto: AFP/Olivier Morin)


Män som är vältränade och feta i tonåren löper en högre risk att drabbas av hjärtinfarkt än män som är smala och otränade, enligt en ny studie som utförts av forskare vid Umeå universitet.

Forskarna Gabriel Högström, Anna Nordström och Peter Nordström har granskat 743 498 svenska mäns hälsodata vid 18 års ålder.

Uppgifterna baseras på läkarundersökningar inför militärtjänstgöring under åren 1969-1984. Männens hälsostatus följdes sedan upp fram till 1 januari 2011.

Resultatet pekade på att regelbunden konditionsträning i sena tonåren minskade risken för tidig hjärtinfarkt med 35 procent men enligt Umeå-forskarna är god kondition i unga år ändå inte en lika betydelsefull faktor för att skydda hjärtat som det är att vara smal.

”Risken för hjärtinfarkt var alltså nästan halverad bland de som var normalviktiga eller smala i slutet av tonåren. Men studien visade bara att det fanns ett samband mellan kondition och en minskad förekomst av hjärtinfarkter, vi kunde inte visa att det var den förbättrade konditionen i sig som minskade risken för hjärtinfarkt,” säger Peter Nordström professor vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet i ett pressmeddelande.

Män som var vältränade, men överviktiga, hade en påfallande högre risk att drabbas av hjärtinfarkt, jämfört med män som var smala och otränade.

”Samtidigt som bra kondition i slutet av tonåren kan minska risken för hjärtinfarkt verkar konditionen inte fullt ut kompensera för riskerna med att ha övervikt eller fetma”, säger Peter Nordström.

Det är alltså viktigare att vara normalviktig än att vara i god fysisk form, men att det är ännu bättre att vara både vältränad och att ha en normal vikt, anser Peter Nordström.

Umeåforskarna tror att deras nya rön som publicerats i tidskriften European Heart Journal, kan vara viktiga när det gäller att främja folkhälsan och förebygga sjukdomar.