Barosso omvald till ordförande i Europakommissionen
Europakommissionens president José Manuel Barroso talar till medlemmarna efter valet på EU-parlamentet i Strasbourg i Frankrike. (Foto:Frederick Florin/AFP/Getty Images)


Efter att ha lett Europakommissionen i fem år omvaldes José Manuel Barroso den 16 september i EU-parlamentet i Strasbourg. Han var den enda kandidaten och behövde godkännande av EU-parlamentet för att kunna starta en ny femårsperiod.

Efter en långrandig valkampanj i juli hade han redan fått godkännande av alla 27 regeringscheferna i Europa. Under de föregående veckorna hade Barroso försökt vinna förtroende hos de olika grupperna i EU-parlamentet där han mött starkt motstånd från socialdemokrater, liberaler och de gröna.

Valet i onsdags visade 382 röster för, 219 emot och 117 nedlagda röster. Enligt det gällande Nicefördraget krävs bara enkel majoritet, vilket innebär att Barroso kommer att starta sin andra mandatperiod som ordförande för Europakommissionen från 2010 fram till 2014.

Under en intervju med EuroparlTV, sade Barroso att han inte förväntat sig ett så positivt resultat.

– Jag väntade mig framgång men kanske inte med en sådan marginal. Det överskred de mest optimistiska prognoserna. Jag är mycket stolt och hedrad men samtidigt ser jag på det med stor ödmjukhet eftersom det är ett stort ansvar. Jag presenterade ett program som kommer att säkerställa ett starkare Europa och en starkare kommission.

Barroso tackade parlamentet för dess ”enorma förtroende” och tillade:
– Detta är en signal från EU-parlamentet om att det är helt involverat i det ambitiösa program som jag har för de kommande fem åren. … Jag vill arbeta med alla politiska grupper som har anmält sig till programmet.

Barroso presenterade sitt politiska program för hela parlamentet på tisdagen för att debatteras inför omröstningen samma dag. Föregående veckan hade Barroso försvarat sitt program inför de olika politiska grupperna.

Barroso fokuserade på ekonomisk återhämtning och listade de förslag han ville genomföra efter att ha blivit omvald. ”Jag är fast besluten att bekämpa nedskärningar i samhället”, sade han och tillkännagav en revision av arbetstidsdirektiven. Han utlovade också åtgärder för att utjämna löneskillnaderna mellan könen.

När det gäller EU:s budget föreslog Barroso att ”man går mot en strategi som bygger på solidaritet”. Han framhöll att EU måste ha ett öppnare och effektivare sätt att finansiera sin politik. Han lovade också förändringar av kommissionens struktur med utnämning av kommissionärer för rättvisa, grundläggande medborgerliga rättigheter, för inre angelägenheter och migration, för klimatåtgärder samt ”en vetenskaplig rådgivare för forskning och innovation”.

Guy Verhofstadt, ordförande i den liberala gruppen (ALDE), sade efter valet:
– I slutet av året kommer det att bli en andra omröstning av programmet och om strukturen i den nya kommissionen. Då får vi se om Barroso har hållit sina löften om våra krav för att rensa upp banksystemet och en halvtidsöversyn för att förstärka banktillsynen.

– Under omröstningen avstod socialistpartiet från att rösta. På så sätt kan vi sätta lite press på Barroso. Han visade lite god vilja om ett socialt Europa. Nu vill vi se till att han sätter sina ord i verket med den nya kommissionen, sade Martin Schulz, ordförande för europeiska socialisterna.

Barrosso kan nu börja bilda sin nya kommission som blir  funktionell i början på nästa år

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/22622/