Barns DNA kan förändras vid kejsarsnitt
Det här nyfödda pojken har förlösts genom kejsarsnitt. Allt fler barn kommer till världen genom kejsarsnitt, nu har svensk forskning upptäckt att barn som kejsarsnittats kan få förändringar i arvsmassan, något som kan påverka den framtida hälsan negativt. (Foto: AFP / Noah Seelam)


Barn som kommer till världen genom kejsarsnitt drabbas oftare av astma, allergier, diabetes och cancer. Orsaken tror man vara de skillnader som uppstår i DNA-programmeringen hos de barn som förlösts genom kejsarsnitt, visar svensk forskning.

Enligt flera rapporter har det visat sig att barn som förlösts genom kejsarsnitt löper en ökad risk att drabbas av immunologiska sjukdomar senare i livet. Den nya svenska studien som gjorts vid Karolinska Institutet, visar att barn som förlösts genom kejsarsnitt får en annan påbyggnad av arvsmassan (DNA) i de vita blodkropparna än barn som föds vaginalt, skriver SvD.

Genom blodprov som tagits på navelsträngen upptäckte forskarna skillnader i DNA-programmeringen mellan de som förlösts normalt respektive de som förlösts genom kejsarsnitt. Skillnader visade sig under de två första dagarna efter födelsen.

Mikael Norman, professor och barnläkare vid KI, och en av forskarna som står bakom studien kommenterar upptäckten i SvD:

– Vi tycker det är en banbrytande upptäckt, att kejsarsnitt kan påverka arvsmassan. Innan har man mest pratat om korttidsrisker för mamman och barn vid kejsarsnitt. Det här har en helt annan dignitet och tillför ett nytt synsätt att se på effekter av kejsarsnitt.

Planerade kejsarsnitt har blivit allt vanligare under de senaste decennierna. Det har fört fram till en debatt kring hälsoaspekterna för barnen.

Det som har en betydande roll är skillnaderna i barnens stressnivå vid födseln, tror forskarna. När barnet föds vaginalt sker en gradvis stresstegring och barnets försvarssystem blir fullt påslaget.

– Och det är en bra, ändamålsenlig stress. Men vid ett kejsarsnitt är barnet helt oförberett, stressen kommer väldigt hastigt. Det finns djurexperiment som visar att negativ stress kan programmera avkomman, något som senare kan spela en roll för risken att drabbas av sjukdomar, förklarar Mikael Norman.

Det återstår mer forskning om födelsestressens betydelse och om vilka specifika gener som påverkas, och ännu vet man inte heller varför DNA programmeras annorlunda hos barn som kejsarsnittats.

Enligt Mikael Norman är ”födseln ett väldigt viktigt ögonblick för aktivering av olika gener och avstängning av andra gener”.

– Att rucka på förutsättningarna med ett planerat kejsarsnitt kan vara en tidig mekanism som omprogrammerar DNA i de vita blodkropparna. En omprogrammering kan i sin tur öka risken för senare immunologiska sjukdomar, säger Mikael Norman till SvD.

Forskaren Mikael Norman får frågan om han skulle avråda från att genomföra ett planerat kejsarsnitt:

– Nej, men jag skulle gärna vilja att vårt fynd bidrar till att man får lite mer nyanserad syn på kejsarsnitt. Det har uppfattats som fullständigt okomplicerat, något man åker in och gör och sen är det klart. Det här blir ett argument i debatten, en viktig biologisk upptäckt, säger han till SvD.