Barnmorska får inget skadestånd i Tingsrätten
Barnmorskan Ellinor Grimmark som ville slippa utföra aborter av religiösa skäl förlorade i tingsrätten. (Foto: Patrik Svedberg)


Barnmorskor måste medverka vid aborter. Jönköpings tingsrätt avslog skadestånd till barnmorskan Ellinor Grimmark som stämt region Jönköping län för att ha blivit nekad arbete när hon åberopat samvetsfrihet vid aborter.

– Det var väntat, men jag är otroligt besviken på svenskt rättsväsende att man inte vill ta tag i det här mer. Man har följt DO:s beslut, säger Ellinor Grimmark till SVT Jönköping.

I domen står det att tingsrätten delar Diskrimineringsombudsmannens (DO) bedömning när det gäller de uteblivna anställningarna på Höglandssjukhuset och Ryhov: ”att den arbetssökande ska vara beredd att utföra samtliga arbetsuppgifter som ingår i befattningen inklusive att medverka vid utförandet av aborter, är ett sådant krav som framstår som neutralt men som kan komma att missgynna personer med viss religion eller annan trosuppfattning.”

Ellinor Grimmark begärde skadestånd på 80 000 kronor för kränkning av sin samvetsfrihet och religionsfrihet och diskrimineringsersättning med 180 000 kronor. Nu ska hon istället ersätta Region Jönköping för rättegångskostnader med 925 854 kronor.

Ellinor Grimmark blev nekad anställning på flera sjukhus i region Jönköping under 2003-2004 när hon meddelade att hon inte kunde medverka vid aborter på grund av sin kristna tro och åberopade samvetsfrihet, vilket svenska Epoch Times tidigare har rapporterat om.

Personaldirektören på Region Jönköping, är nöjd med domen.

– Det känns bra att vi kan fortsätta erbjuda en bra vård där våra patienter kan garanteras att få den vård de behöver, säger Anders Liif till SVT.

Ellinor Grimmark säger till SVT Jönköping att hon med största sannolikhet kommer att överklaga.