Barnmorska driver frågan om samvetsfrihet i rätten
Barnmorskan Ellinor Grimmark till vänster har stämt Jönköpings läns landsting för att ha brutit mot hennes rätt till samvetsfrihet. Här tillsammans med hennes juridiska ombud Ruth Nordström. Tingsrättens dom kommer den 12 november. (Foto: Fabnor)


Vårdpersonal i Sverige har rätt till samvetsfrihet enligt artikel 9 i Europakonventionen. Trots det tror en juridikprofessor att tingsrätten inte vågar ge barnmorskan Ellinor Grimmark rätt när domen kommer i november.

När utexaminerade barnmorskan Ellinor Grimmark berättade för sin arbetsgivare att hon inte kunde medverka vid aborter på grund av sin kristna tro blev hon nekad anställning vid flera sjukhus i Jönköpings län. Hon ifrågasattes som barnmorska och de undrade varför hon utbildade sig till det yrket. Personer med hennes åsikter hör inte hemma på deras kvinnoklinik, fick hon höra.

Ellinor Grimmark stämde region Jönköpings län för att ha brutit mot hennes rätt till samvetsfrihet, samt nekats och fråntagits anställningar. Fallet har varit uppe i Jönköpings tingsrätt och domen avges 12 november.

FAKTA: Samvetsfrihet
Ur Europakonventionen artikel 9: ”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.” Europakonventionen är idag en del av svensk lag.
Ur Europarådets resolution 1763: ”Ingen person, sjukhus eller institution ska tvingas, hållas ansvarig för eller på något sätt diskrimineras på grund av vägran att utföra, medverka, hjälpa eller underkasta sig en abort, genomförandet av ett mänsklig missfall eller dödshjälp eller någon handling som kan orsaka döden för ett mänskligt foster eller embryo.”
Samvetsfrihetsfrågan diskuteras även i samband med assisterade självmord på sjukinrättningar där Schweiz och Nederländerna är föregångare.
Andra yrkesområden i Sverige där samvetsfrihet har förekommit:
– Poliser som inte vill vara med om tvångsutvisning har godkänts.
– Journalister åtnjuter samvetsfrihet i enlighet med journalistavtalets paragraf 3.3 som lyder: ”Medarbetare får inte åläggas att utföra uppdrag som är förödmjukande eller som står i strid med hans eller hennes övertygelse”

Reinhold Fahlbeck, professor i juridik vid Lunds universitet, har arbetat med religionsfrihet i 15 år. Han berättar att det finns risk för att fallet kan gå ända till Europadomstolen. Han menar att Ellinor Grimmark kommer att gå vinnande ur striden. Men han tror att hon kommer att förlora i första instans.

– Hon har den juridiska rätten på sin sida. Däremot är det inte säkert att tingsrätten kan döma på det sättet, tingsrätten kan komma att vara försiktig. Det är ett kolossal medialt tryck i Sverige mot samvetsfrihet så det kan vara så att tingsrätten inte vill sticka ut hakan, säger Reinhold Fahlbeck.

Idag arbetar Ellinor Grimmark som barnmorska i Norge, på en specialenhet för förlossning och BB med beviljad samvetsfrihet. Samvetsfrihet tillämpas idag i Danmark och Norge liksom i majoriteten av Europas länder. I Sverige praktiserades samvetsfrihet när abortlagen kom till 1975.

– Till skillnad mot i de skandinaviska grannländerna skrevs samvetsfrihet aldrig in i lagen i Sverige. Det ansågs inte nödvändigt med en klausul utan var upp till varje sjukhus att se till att samvetsfrihet medgavs till dem som efterfrågade det, säger Ruth Nordström som är juridiskt ombud till Ellinor Grimmark.

Ruth Nordström tror att konflikten kring samvetsfrihet beror på att abort är ett känsligt ämne, och att man inte kan se att möjligheten till abort och rätten till samvetsfrihet kan existera samtidigt. Många kritiker mot samvetsfrihet stödjer också DO:s bedömning.

Ellinor Grimmarks fall togs upp av Diskrimineringsombudsmannen, DO, som menade att det inte var diskriminering och att Jönköpings län inte nekade Ellinor Grimmark jobb på grund av hennes trosuppfattning, utan för att hon inte varit beredd att utföra en arbetsuppgift som utgör en del av barnmorskeyrket, skriver SVT.

I september i år stämde ytterligare en barnmorska Sörmlands landsting efter att ha blivit nekad arbete på två sjukhus på grund av att hon ville få samvetsfrihet vid aborter.