Barnläkare varnar för att vaccinera barn
Barnläkaren Håkan Westerlund anser att influensavaccinet inte är tillräckligt utprovat och varnar för biverkningar. (Foto: Torsten Silz /AFP/DDP)


Barnläkaren Håkan Westerlund uppmanar att man ska vänta med att vaccinera barnen mot svininfluensa. Han oroar sig för biverkningar och säger att hans egna barn inte kommer att få vaccin. Samtidigt visar en ny undersökning att intresset bland befolkningen i Sverige för att vaccinera sig har minskat.

Den privatpraktiserande barnläkaren Håkan Westerlund Malmö har i en debattartikel i Sydsvenskan föreslagit en omprioritering av vaccineringen: Vaccinera riskgrupperna först och vänta med de friska barnen, uppmanar han.

Orsaken är att han bedömer att kombinationen av antigenet (virusprotein), hjälpämnen och konserveringsmedel i influensavaccinet inte är tillräckligt utprovat. Westerlund kan inte utesluta risken för biverkningar.

Han har själv tagit beslutet att inte låta vaccinera sina egna barn och ger sina patienter rådet att avvakta.

I debattartikeln i Sydsvenskan skriver han ”att utsätta barn för vaccin som inte är mer prövat innebär en stor risk” och beskriver det som ”ett experiment”.

Läkemedelsverket har godkänt vaccinet och barn från tre år kommer att erbjudas vaccin.

Enligt Vårdguidens informationssida beräknas vaccineringen att börja omkring den 15 oktober på de allra flesta vårdcentraler.

Enligt en Sifo-undersökning som publicerats i Svenska Dagbladet är det färre svenskar än tidigare som tänker vaccinera sig mot influensan.

I den tidigare undersökningen i augusti skulle 70 procent låta vaccinera sig. Nu uppgav hälften av de tillfrågade att de ska vaccinera sig, 36 procent tänker inte vaccinera sig medan resten, 14 procent, är osäkra.