Barnhem- och fosterhemsbarnen får ersättning


Trots regeringens tidigare nekande av ersättning till de vanvårdade barn- och fosterhemsbarnen under åren 1920-1980 har Maria Larsson nu med hjälp av oppositionspartierna beslutat att staten kommer att ge ekonomisk ersättning som kompensation för sitt lidande under statens bristande tillsyn.

-Jag känner mig väldigt glad över den nya uppgörelsen nu, säger barn- och äldreminister Maria Larsson till Aktuellt. 

Hon menar att man nu kommit till en bred politisk överenskommelse och gemensam uppslutning, och att en uppgörelse nu är nådd mellan parterna. 

– Jag är ledsen över att de [drabbade] tidigare fått slitas mellan hopp och förtvivlan, säger Maria Larsson. 

En lagrådsremiss ska nu skrivas, och kommer att skrivas inom en snar framtid. De som vanvårdats beviljas en ersättning på 250 000 kronor.