Barnen som samhället svek bollas med igen
Maria Larsson barn- och äldreminister (Foto: Johan Ödmann, riksdagen)


Trycket på barn- och äldreminister Maria Larsson blev stort när meddelandet om ekonomisk upprättelse till vanvårdade barn uteblivit. Nu tar Larsson upp frågan igen för diskussion med oppositionen.

Anledningen till den uteblivna kompensationen är enligt regeringen att det inte går att dela ut ersättningen på ett rättvist och rättssäkert sätt.

De rödgröna partierna vill, enligt SR, att riksdagen ska ta ställning till frågan. Maria Larsson backar nu ett litet steg tillbaka och kan tänka sig att diskutera ersättningsfrågan och hoppas att oppositionen kommer med förslag. Hon säger till SR:

– Jag är beredd att lyssna på om de har förslag med sig som kan tillgodose rättvise- och rättssäkerhetsaspekterna.

I vanvårdsutredningen som överlämnades till barn- och äldreminister Maria Larsson i början av året finns berättelser om ett stort svek från samhällets sida. Utredningen föreslog bland annat ekonomisk kompensation till de drabbade, barn som omhändertogs mellan åren 1920-1980.

När Maria Larsson meddelade i slutet av förra veckan att regeringen beslutat att någon ekonomisk kompensation inte kommer att utbetalas, blev reaktionen stark från de före detta barnhems- och fosterbarnen såväl som hos oppositionen.