Barnen drabbas hårdast
Soldater hjälper några invånare i Tagajo, Miyagi, med en båt i den översvämmade staden. (Foto: Jiji Press/ AFP)


En av de mest utsatta grupperna i stora katastrofer är barnen. Rädda Barnens japanska organisation är på plats i katastrofområdet i nordöstra Japan.

Många barn tappar kontakt med sin familj i ett katastrofläge. Kanske var de i skolan när skalvet kom, kanske har de mist nära anhöriga.

– Vårt första fokus är att identifiera barn som är ensamma och se till att de hittar en moster, en kusin eller en granne som barnet känner sig trygg med, säger Mari Mörth, som är chef för Rädda Barnen Sveriges katastrofarbete.

Även barn vars hela familj har klarat sig kan behöva hjälp och stöd, berättar hon.

– Det är ofta mycket traumatiska upplevelser, och de har sett de vuxna runtomkring sig vara livrädda.

Barn som utsätts för en sådan stress visar ofta tecken som aptitbrist, separationsångest, humörskiftningar och aggression. Ibland tenderar de även att dra sig undan, säger Rädda Barnen.

Hjälporganisationen ger mycket psykosocialt stöd för att barnen ska kunna återgå till ett normalt liv så snart som möjligt.

Bland annat brukar de iordningsställa en barnvänlig plats, där utsatta barn kan vistas i en miljö som är trygg såväl fysiskt som känslomässigt. 

Där kan barnen vistas, med trygga vuxna omkring sig, medan föräldrarna till exempel är ute och gräver fram tillhörigheter i rasmassorna, eller ordnar med andra saker, berättar Mari Mörth.

Hon säger att det kan räcka med lite extra stöd i en katastrofsituation för att barnen ska få sin trygghet tillbaka.

– Detta är förstås en händelse man aldrig glömmer. Men barn är ofta oerhört starka. De flesta orkar, kan och vill komma tillbaka och mår väldigt bra efteråt trots svåra upplevelser, säger Mari Mörth.

Organisationen samarbetar med japanska myndigheter och andra organisationer på plats för att kunna sätta in hjälpen där den behövs.

Vill man stödja Rädda Barnens katastrofarbete kan man ge ett bidrag tilll organisationens katastroffond. Mer information om den återfinns på Rädda Barnens hemsida.