Barndödligheten minskar drastiskt enligt UNICEF
En pojke gungar sin lillasyster i en hängande korg på en marknad i Indien, 27 mars 2010. (Foto: Mark Kolbe/Getty Images)


FN:s barnfond UNICEF meddelar att den globala barndödligheten har sjunkit dramatiskt de senaste 20 åren.

Enligt organisationen avled uppskattningsvis 6,9 miljoner barn före fem års ålder 2011, jämfört med 12 miljoner 1990. Siffran motsvarar en minskning med 40 procent.

Även om det sjunkande antalet är uppmuntrande anser organisationen att det krävs mer arbete för att ytterligare minska barndödligheten.

En del av minskningen beror på att fattiga länder blivit rikare, men enligt UNICEF har vaccinationer mot dödliga sjukdomar och förespråkande av amning haft ännu större betydelse.

”Den globala minskningen av barn som dör före fem års ålder är ett betydelsefullt vittnesmål till det arbete och den hängivelse från många aktörer, däribland regeringar, donatorer, organisationer och familjer”, säger Anthony Lake, förvaltningschef på UNICEF, i en rapport.

Omkring hälften av de dödsfall som förra året drabbade barn under fem års ålder inträffade i Indien, Nigeria, Pakistan, Kongo och Kina, säger UNICEF.

”Men det finns fortfarande
arbete kvar att göra. Miljoner barn under fem år dör fortfarande varje år på grund av orsaker som kan förhindras genom beprövade, prisvärda åtgärder”, säger Lake.

Översatt från engelska.