Barndiabetes ökar
De här tyska barnen har fått lära sig att laga hälsosamma mellanmål i skolan. (Foto: Michael Gottschalk/AFP)


Diabetes bland barn kommer att öka dramatiskt i Europa fram till år 2020. Enligt en ny analys som presenteras i den medicinska tidningen Lancet kommer fallen att fördubblas hos barn under fem år tror forskarna. Utvecklingen är oroväckande och forskarna tror att vår förändrade livsstil kan vara en bakomliggande orsak.

För att försöka förutsäga framtida antal fall av typ 1 diabetes bland barn, har forskarna analyserat data från 20 populationsregister i 17 olika europiska länder som har registrerat 29 311 fall av typ 1 diabetes hos barn under 15 år under perioden 1989-2003.

Resultatet av analysen har visat att förändringen under den här tiden har varit så snabb och enligt forskarna kan inte endast den genetiska orsaken vara förklaringen. Forskarna för diskussioner om den moderna livsstilens påverkan med ökat matintag och ifall bidragande faktorer såsom vikt- och längdökning kan vara av betydelse. Även kejsarsnitt nämns som en tänkbar orsak.

Den högsta ökningen har man sett hos de östeuropeiska länderna där livstilssförändringarna varit ännu snabbare än hos de rikare europiska länderna.

Om den nuvarande utvecklingen fortsätter tror forskarna att antalet personer med typ 1-diabetiker under 15 år i Europa kommer att öka  från 94 000 år 2005 till 160 000 år 2020, en ökning på 70 procent. Man tror också att antalet fall kommer att fördubblas bland barn under fem år under samma period.

De ökade diabetsfallen kommer att kräva att sjukvården behöver utveckla sina resurser i framtiden för att klara av bemöta utmaningen. Det handlar om att kunna erbjuda adekvat stöd och hjälp för barnen för att undvika allvarliga komplikationer som diabetes annars kan medföra. 

I en kommentar från läkaren Dana Dabelea vid Colorado School of Public Health, University of Colorado, Denver, i USA, säger hon att resultaten från analysen pekar på skadliga förändringar i barnens levnadsmiljö. 

– Det är nödvändigt att ansträngningar för att undersöka diabetes hos barn fortsätter och ökar, inte bara för att förstå den komplexa etiologin (sjukdomsorsaken) utan också för den ökade betydelsen för folkhälsan.

 

Fakta diabetes

Diabetes är en kronisk sjukdom som gör att sockerhalten i blodet blir för högt. Tidigare benämndes den sockersjuka, vilket egentligen inte är en korrekt benämning. Symtom på diabetes är trötthet, törst och viktnedgång. Diabetes orsakas av brist på hormonet insulin eller av att insulinet inte ger full effekt.

Det finns två typer av sjukdomen, typ 2 diabetes, som oftast bryter ut i vuxen ålder och orsakas av att man inte har förmåga att producera tillräckligt med insulin och är ofta ärftligt. Här kan livstilsförändringar och läkemedelsbehandling ofta vara tillräckligt men ibland kan insulin vara nödvändigt.

Typ 1 diabetes, börjar oftast under barn- och ungdomsåren och beror på att antikroppar förstör cellerna som tillverkar insulin, och har låg ärftlighet. Insulinbristen måste då behandlas med insulininjektioner.  Typ 1 diabetes representerar ungefär 10 procent av alla diabetesfall.