Barnarbete lågprioriterat i EU
Ett indiskt barn säljer godis utanför ett handelscentrum i Kolkata i Indien. Trots att det finns förbud mot barnarbete måste många barn fortfarande arbeta för att hjälpa till med ekonomin i familjen. (Foto: AFP/Deshakalyan Chowdhury)


Media rapporterade i början av juni om hur smugglare kidnappat barn i Kina och sålt dem till tegelstensfabriker. Men trots sådana allvarliga rapporter om barnarbete tycks dock frågan ha låg prioritet inom EU, det framkommer i en artikel från Inter Press denna vecka.

Enligt statistik från Internationella arbetsorganisationen finns det fortfarande cirka 130 miljoner barn, i åldern 14-15 år, som är slavarbetare. Inter Press menar att EU-parlamentet måste ha hög prioritet på frågan om barnarbete för att få bort allt barnarbete i världen. Det kan ske genom kontroll och lagstiftning.

Indien har, enligt landets officiella uppgifter, ca 13 miljoner barnarbetare, men siffran kan vara så hög som 100 miljoner.


Ett indiskt barn Dolly syr fotbollar i deras hus i byn Sisola. Detta arbeta har varit den huvudsakliga inkomstkällan för hela byn där ett hushåll hinner göra färdigt 10 bollar per dag vilket ger en 20 dollars inkomst per månad. Indien är den största tillverkaren av fotbollar efter Pakistan och man beräknar att ca 10 000 barn arbetar med detta. Tillverkningen sker ofta under träden utanför huset i gassande sol på över 45 grader (Foto: AFP/Manpreet Romana)

Ett indiskt barn Dolly syr fotbollar i deras hus i byn Sisola. Detta arbeta har varit den huvudsakliga inkomstkällan för hela byn där ett hushåll hinner göra färdigt 10 bollar per dag vilket ger en 20 dollars inkomst per månad. Indien är den största tillverkaren av fotbollar efter Pakistan och man beräknar att ca 10 000 barn arbetar med detta. Tillverkningen sker ofta under träden utanför huset i gassande sol på över 45 grader (Foto: AFP/Manpreet Romana)

EU-kommissionen har anslagit över 200 miljoner euro till Indien, men man har inte bett om redovisning på hur pengarna ska användas och om de kommer att användas för att hindra barnarbete. EU finansierar en stor del av skolundervisningen i Indien, men berör inte barnarbete i någon plan om utbildning, inte heller talar man om barnarbete i dialoger om mänskliga rättigheter. Indiens konstitution garanterar rätten till grundutbildning, men jordägarna kan ändå anställa barn under tider då de borde gå i skolan, då lagen bara förbjuder barnarbete inom restaurangrörelser och i hushåll.

Det internationella fackföreningsförbundet (ITUC) har publicerat ett dokument om barnarbete i Kina, där det redovisas om 12-15-åriga barn som får arbeta 15 timmar per dag. ITUC kräver att man bör granska arbetsvillkoren och arbetsförhållanden för produktion i Kina, hellre än att stirra sig blind på produktionssiffrorna från handeln.

I Kina finns inte fungerande fackförbund som tar tillvara arbetarnas intressen. I länder med fria fackförbund har de vuxna oftast löner som gör det lättare för familjerna att klara sig ekonomiskt och frågan om barnarbete är inte aktuell då. Fackförbunden kan också se till att det inte används minderåriga barn till arbete, menar ITUC.

EU godkände i mars i år en resolution om att det behövs ett internationellt regelverk för att med lagliga åtgärder övervaka multinationella företag i fråga om gemensamt socialt ansvar. Planeringen har börjat, men en lång väg ligger framöver.